kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí odborné veřejnosti za účelem nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard staveb

Průzkumu se zúčastnili respondenti z mnoha oborů a mnoha různých profesí. Udělalo nám radost, že se významnou měrou zapojili nejen profesionálové z řad poskytovatelů služeb, ale i jejich objednatelé z řad veřejných zadavatelů či zaměstnanci státní správy. To značí, že oslovené zástupce odborné veřejnosti toto téma zajímá a jsou ochotni nám poskytovat užitečnou zpětnou vazbu. Velmi si toho vážíme a děkujeme.

 

Tento průzkum preferencí odborné veřejnosti měl za cíl zejména ověřit, do jaké míry se názor jednotlivých skupin odborné veřejnosti, v závislosti na jejich roli a pozici v celém životním cyklu staveb, prolíná s názorem expertů, kteří se na struktuře datového standardu staveb přímo podílejí.

V příloze níže tedy zveřejňujeme celou závěrečnou zprávu z průzkumu preferencí odborné veřejnosti za účelem identifikace nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard.

Související články

 

Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
Jaroslav Nechyba  |  3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Osvěta
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
Jaroslav Nechyba  |  3.6.2020  | Osvěta
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Klasifikační systém – určen jen pro oceňování?
Jaroslav Nechyba  |  6.5.2019  | Expert
Jak souvisí se současnými cenovými soustavami? Bude nahrazovat v současnosti používané OTSKP či TSKP? Nebojme se – žádná revoluce se nechystá.
Klasifikační systém - k čemu ho potřebujeme? - zveřejnit ?
Jaroslav Nechyba  |  2.5.2019  | Osvěta
Široce respektovaný a standardně používaný klasifikační systém je klíč a základní podmínka pro maximální sdílení, sledování a analýzy informací. Proč?
Mezinárodní workshop – klasifikační systémy – Tallinn, Estonsko
Jaroslav Nechyba  |  13.12.2018  | Osvěta
Na konci října jsme se v Tallinu spolu s Estonci, Finy a Litevci věnovali na workshopu tématu klasifikačních systémů.
Klasifikační systém - cesta k efektivní práci s informacemi
Ing. Jiří Buneš  | Osvěta
Jednotný klasifikační systém stavby zajistí sjednocení označení všech prvků všech prvků a částí stavby napříč rolemi, obory ...
Proč je důležité mít klasifikační systém CCI
Ing. Jiří Buneš  | Osvěta
Klasifikační systém CCI umožní rozpoznávat, rozlišovat a chápat stejné věci stejně a stavět tak efektivněji.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky