kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí odborné veřejnosti za účelem nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard stavebnictví

Průzkumu se zúčastnili respondenti z mnoha oborů a mnoha různých profesí. Udělalo nám radost, že se významnou měrou zapojili nejen profesionálové z řad poskytovatelů služeb, ale i jejich objednatelé z řad veřejných zadavatelů či zaměstnanci státní správy. To značí, že oslovené zástupce odborné veřejnosti toto téma zajímá a jsou ochotni nám poskytovat užitečnou zpětnou vazbu. Velmi si toho vážíme a děkujeme.

 

Tento průzkum preferencí odborné veřejnosti měl za cíl zejména ověřit, do jaké míry se názor jednotlivých skupin odborné veřejnosti, v závislosti na jejich roli a pozici v celém životním cyklu staveb, prolíná s názorem expertů, kteří se na struktuře datového standardu stavebnictví přímo podílejí.

V příloze níže tedy zveřejňujeme celou závěrečnou zprávu z průzkumu preferencí odborné veřejnosti za účelem identifikace nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky