kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Přednáška pracovní skupiny PS02 pro studenty VŠTE v Českých Budějovicích

Dne 18. 4. 2019 se na pozvání Ing. Vladimíra Nývlta, MBA, Ph.D., vedoucího katedry stavebnictví, uskutečnila na půdě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích přednáška s názvem „BIM ve světle projektového řízení, smluv a veřejných zakázek“.

 

Cílem přednášky bylo představit studentům práci pracovní skupiny PS02 odboru Koncepce BIM včetně aktuálních výstupů. Studenti s technickým zaměřením tak byli seznámeni s oblastí veřejných zakázek, smluv i projektového řízení. Byla jim představena důležitost kultivace vztahů ve stavebnictví a potřeba standardizace smluv i projektového řízení, to vše ve spojitosti s digitalizací a zaváděním metody BIM.

 

Těší nás, že se přednáška setkala s pozitivním ohlasem a vyvolala zájem o činnost v rámci Koncepce BIM.

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky