kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Přednáška pracovní skupiny PS02 pro studenty VŠTE v Českých Budějovicích

24.4.2019

Dne 18. 4. 2019 se na pozvání Ing. Vladimíra Nývlta, MBA, Ph.D., vedoucího katedry stavebnictví, uskutečnila na půdě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích přednáška s názvem „BIM ve světle projektového řízení, smluv a veřejných zakázek“.

 

Cílem přednášky bylo představit studentům práci pracovní skupiny PS02 odboru Koncepce BIM včetně aktuálních výstupů. Studenti s technickým zaměřením tak byli seznámeni s oblastí veřejných zakázek, smluv i projektového řízení. Byla jim představena důležitost kultivace vztahů ve stavebnictví a potřeba standardizace smluv i projektového řízení, to vše ve spojitosti s digitalizací a zaváděním metody BIM.

 

Těší nás, že se přednáška setkala s pozitivním ohlasem a vyvolala zájem o činnost v rámci Koncepce BIM.

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky