kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Návrh technické normy prEN ISO 23387 k připomínkám do 12.5.2019

Prostřednictvím systému pro veřejné připomínkování návrhů norem (http://drafts.unmz.cz/) je možno číst a po registraci také zaslat připomínky k návrhu technické normy prEN ISO 23387 Building Information Modelling (BIM) – Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset – Concepts and principles (ISO/DIS 23387:2019).

 

Návrh této technické normy byl vypracován na základě dohody o spolupráci ISO a CEN (tzv. Vídeňská dohoda) pod vedením CEN (technické komise CEN/TC 442) v rámci pracovní skupiny WG 4 (Support Data Dictionaries).

 

Jedná se o výchozí dokument upravující rámec pro zpracovávání datových šablon, tj. strukturovaných dat o stavebních objektech (tj. jakýchkoliv součástí staveb), např. o stavebních výrobcích a jejich vlastnostech. Výsledná norma by měla vymezit, jak tato data strukturovat, ne způsob, jak je pořizovat nebo spravovat (bližší vymezení viz např. kapitola 1). Na tuto technickou normu konkrétněji naváže např. dokument upřesňující její použití v kontextu nařízení o stavebních výrobcích (CPR).

V rámci veřejného připomínkového řízení (public enquiry) může být za ČR předloženo stanovisko k možnosti přijetí dokumentu jako evropské/mezinárodní normy a připomínky. Případné jednotlivé připomínky od technické veřejnosti, zaslané do 12.5.2019 prostřednictvím výše zmíněného systému (k návrhu na specifické adrese http://drafts.unmz.cz/Home/Details/1969), budou pro potřeby národního stanoviska zkoordinovány.

 

V další fázi bude dokument buď přepracován na základě uplatněných připomínek a předložen k tzv. závěrečnému schvalování, nebo bude na základě stanovisek doporučeno jeho přímé schválení (v krajním případě zamítnutí). Výsledky se mohou lišit na úrovni CEN (kde existuje povinnost zavedení do národních technických norem) a ISO (kde taková povinnost není).

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky