kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03

Jsme potěšeni, že publikujeme další finální výstup pracovní skupiny PS03, který prošel interním i externím recenzním kolem. Obdrželi jsme mnoho konstruktivních námětů. Moc si vážíme toho, že jste byli ochotni s námi sdílet Vaše zkušenosti a že jste se aktivně zapojili. Děkujeme.

 

Tímto výstupem pracovní skupiny PS03 je „Analýza užití informačního modelování staveb (BIM)“, který byl zpracován jako jeden ze základních podkladů pro architekturu budoucího národního datového standardu pro české stavebnictví (DDSS).


Dokument jsme dříve představili v článcích  pracovní skupiny 03 a nyní  ho tedy najdete přístupný všem v Dokumentech pracovní skupiny PS03.

 

Zajímají Vás výstupy pracovních skupin a chcete se stát recenzenty ? Zapojte se do našeho recenzního procesu .Velmi nám záleží na transparentnosti, protože právě pro období zavádění metody BIM je důležité zapojení odborníků jak ze soukromé sféry, tak z veřejného sektoru, aby se v současné fázi podařilo společně nalézt proveditelné a efektivní postupy a tím pomocí digitalizace zjednodušit přípravu a řízení stavebních projektů. Vše o recenzentním procesu zde.

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky