kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pro ujasnění si předmětu článku si nejprve přesně popišme co vlastně klasifikační systém je. Anglická wikipedie celkem stručně, obecně a srozumitelně říká co je klasifikace:

Classification is a process related to categorization, the process in which ideas and objects are recognized, differentiated, and understood.“

(Klasifikace je proces související s kategorizací, ve kterém jsou myšlenky a objekty rozpoznávány, rozlišovány a chápány.)

 

Z toho tedy vyplývá, že klasifikační systém je předpis pro tuto činnost.

Jsem nadšen, jak jedna kratinká obecná věta může být tak přesná a výstižná. Skutečně přesně vystihuje, co velmi významně českému stavebnictví chybí – jednoznačná identifikace určitých částí stavby a staveb tak, aby se mohly různé pozice, organizace a agendy propojovat. Vždyť přeci sdílí stejnou stavbu a je tedy nutné rozpoznávat, rozlišovat a chápat stejné části stejně.

 

Uveďme si to na příkladu jednoho prvku stavby (např. elektrická zásuvka 230V). Jak je skvělé když výrobce, architekt, projektant, stavbyvedoucí, rozpočtář, technolog, dozor, ekonom, Facility manager přirozeně a bez obtíží najde všechny zásuvky stavby na pár kliků a může s nimi spolehlivě provádět potřebné činnosti, přehledy či analýzy. Každý z nich tuto informaci potřebuje v různém čase, každý s ní bude dále pracovat naprosto odlišně, v jiných softwarech. Ale je báječné, když to stojí určitý malý čas jen jednoho (zde ideálně výrobce, případně projektant) a ostatní tuto informaci již jen používají, ale všichni ji chápou a interpretují STEJNĚ! Vivat efektivito a spolehlivosti!  Že by se nám zde klubal zárodek BIM? :-)

 

Návazně pak mohou být jednotlivé prvky (například opět zásuvky, osvětlovací tělesa) pomocí klasifikace sdruženy do systémů (např. elektro, slaboproud). Stavba pak může být rozdělena do druhů prostor, druhů stavebních objektů a tyto objekty sdruženy do komplexů. A zde se nám již vytváří onen klasifikační systém, který nám pomocí společné logiky a provázanosti v informačním modelu BIM může přinést téměř nekonečné možnosti, jak z něho těžit přehledy a soupisy podle aktuální potřeby a pracovní pozice. Je zřejmé, že tyto informace přiřadí jednotlivým částem projektant při tvorbě informačního modelu a umísťované prvky si je pak k sobě přebírají. A opět všichni ostatní z toho jen těží. Množství informací v modelu je obrovské a k vytvoření náhledů na ně, podle požadavků jednotlivých profesí, je fungující klasifikační systém klíčový.

 

 

 

 

Jak snadné pak bude dostat se v našem příkladu z pozice investičního pracovníka k informaci: „Jakou očekávanou spotřebu na metr čtvereční užitné plochy mají svítidla v čekárnách všech nemocnic v mém kraji?“. Jak na tento dotaz budou v budoucnu při použití jednotného klasifikačního systému odpovídat počítače? Uživatel si v zadávacím formuláři z klasifikace vybere, že chce nemocnice (klasifikace typů stavebních objektů), pak čekárny (klasifikace typů prostor) a u nich užitnou plochu (vlastnost místnosti v informačním modelu). Pak už zbývá zadat, že nás zajímají ze stejných stavebních objektů a typů místností prvky svítidel (klasifikace prvků modelu) a u nich výkon (vlastnost prvku modelu). Pak už je to jen dosazení pár konstant a celkem jednoduchý vzoreček a výsledek analýzy je hotov. Umím si reálně představit, že v blízké budoucnosti v řádu minut. Nyní? V řádu dní či týdnů? Kompletnost, spolehlivost a chybovost výsledku? Radši asi nepřemýšlejme… A co když to budu chtít příští rok znovu a vysledovat trend? :-)

 

Aby tento příklad nebyl sci-fi, ale realita, musíme z metody BIM využít více částí. Avšak použitý jednotný klasifikační systém je velmi důležitým dílem skládačky. A jaké jsou její další díly? Informační modely skutečného provedení stavby všech nemocnic zpracované podle Datového standardu stavebnictví (DSS) uložené ve formátu IFC ve společném datovém prostředí (CDE). Jednoduché. Brzy. Za pár let. :-)

 

Věřím, že z příkladu je snadno patrné proč nezbytně všichni kdo stavby připravují, staví i provozují, potřebují jednotný perspektivní klasifikační systém. A samozřejmě ho musí začít postupně důsledně používat pro nové informační modely a evidence co nejdříve.

Související články

 

DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Klasifikační systém – určen jen pro oceňování?
6.5.2019  | Expert
Jak souvisí se současnými cenovými soustavami? Bude nahrazovat v současnosti používané OTSKP či TSKP? Nebojme se – žádná revoluce se nechystá.
Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí klasifikačního systému
Martina Kourková  |  23.4.2019  | Expert
Děkujeme všem respondentům za účast v průzkumu a sdílíme s vámi jeho výsledky.
Mezinárodní workshop – klasifikační systémy – Tallinn, Estonsko
13.12.2018
Na konci října jsme se v Tallinu spolu s Estonci, Finy a Litevci věnovali na workshopu tématu klasifikačních systémů.
Klasifikační systém - cesta k efektivní práci s informacemi
Ing. Jiří Buneš
Jednotný klasifikační systém stavby zajistí sjednocení označení všech prvků všech prvků a částí stavby napříč rolemi, obory ...
Proč je důležité mít klasifikační systém CCI
Ing. Jiří Buneš
Klasifikační systém CCI umožní rozpoznávat, rozlišovat a chápat stejné věci stejně a stavět tak efektivněji.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky