kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC

Datový standard staveb (DSS) je zásadní součástí implementace metody informačního modelování staveb (BIM) do českého stavebnictví. Jedním z hlavních cílů je prostřednictvím digitalizace dosáhnout lepší efektivity spolupráce. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je zásadní, aby spolu v první řadě mimo jiné spolehlivě komunikovaly softwarové nástroje používané jednotlivými účastníky celého procesu.

 

Pro oblast stavebnictví je stěžejním datový standard IFC (ČSN EN ISO 16739), který umožňuje popsat stavbu, její jednotlivé části, související popisné informace, osoby, zdroje, materiály, procesy a další aspekty. Tento standard je možné použít pro předávání nejrůznějších informací souvisejících se stavbou v celém jejím životním cyklu.

Přestože se v současnosti používá IFC především pro komunikaci mezi osobami, které se podílejí na návrhu stavby pro předávání modelu stavby jako takové, umožňují datové struktury IFC také přenos požadavků. Protože DSS je především souborem strukturovaných požadavků, je možné tyto požadavky také přenášet pomocí IFC. Datové struktury pro databázi DSS (DDSS) byly definovány tak, aby byl tento přenos maximálně spolehlivý a bezeztrátový.

 

V současnosti pracujeme na návrhu, který bude definovat způsob využití datových struktur IFC pro výměnu požadavků z DDSS. Vybrané datové struktury budou reprezentovat koncepty popsané ve standardu Level of Information Need (LOIN, prEN 17412), který se blíží do fáze publikace v rámci evropské normalizace. Následně bude tato struktura verifikována s expertní skupinou signatářů memoranda o spolupráci z řad dodavatelů CAD/BIM software. První výsledky očekáváme ve třetím čtvrtletí 2019.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky