kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

CoClass – seznámení odborné veřejnosti s klasifikačním systémem

Na začátek května jsme připravili pro českou stavební veřejnost zajímavý jednodenní mezinárodní workshop, jehož cílem bylo detailněji informovat o principech a možnostech moderního klasifikačního systému CoClass určeného pro digitální zpracování informací. Akce byla úvodním krokem pro naše další prezentace a vysvětlování inovativního perspektivního přístupu, který tento systém  přináší a výrazně se tím odlišuje od tradičních klasifikací.

 

Hlavní částí workshopu bylo dvouhodinové představení klasifikačního systému CoClass přímo tvůrci ze Švédska zastoupené Klasem Eckenbergem. Představení bylo rozděleno do dvou samostatných částí. V první z nich byla představena historie vzniku systému, obecné principy klasifikačního systému vycházející především z mezinárodních standardů IEC a ISO a adaptací dánského systému CCS. Bylo velmi poutavé poslouchat a uvědomit si, jaký relativně jednoduchý pohled tvůrci zvolili pro zajištění maximální stability a jednoznačnosti označování jednotlivých předmětů klasifikace v kontextu celého životního cyklu stavby. Druhá část byla zaměřena na praktické příklady použití a implementace CoClass v jednotlivých situacích či software.

 

Oba švédské bloky byly rozděleny krátkou prezentací profesora Roodeho Liiase z Talinské technické univerzity, která z pověření estonského Ministerstva pro ekonomiku a digitalizaci zajišťuje výběr a pilotní ověření klasifikačního systému CoClass pro agendy estonského stavebnictví. Směry rozvoje a přípravu digitální platformy pro estonské stavebnictví následně představil Jaan Saar, ředitel odboru digitalizace stavebnictví Ministerstva ekonomiky a digitalizace. Delegaci Estonska na celé dvoudenní akci doplnil Jüri Rass, nejvyšší vládní představitel pro stavebnictví v estonské vládě.

 

Spolupráci s kolegy z Estonska rozvíjíme již půl roku a ze složení delegace Estonska je naprosto patrné jakou váhu přikládají rozvoji budoucí přínosné spolupráce. Dalším krokem je akce plánovaná na 28. května do Tallinu, kde bude obdobně spolupráce prezentována pro estonskou odbornou veřejnost. A to i za pravděpodobné účasti dalších zemí – Finska, Litvy a Lotyšska.

 

V posledním bloku workshopu byl představen plán Agentury ČAS pro následující rok, který je zaměřen na ověřování klasifikačního systému CoClass, a to jak v připravovaném Datovém standardu stavebnictví, tak ve vybraných pilotních projektech. Až po této době bude možné udělat zodpovědné rozhodnutí o vhodnosti adaptace pro české prostředí. Součástí mozaiky potřebné pro toto rozhodnutí je též samozřejmě i dojednání a vyřešení všech aspektů ohledně licencí, financování a společné správy klasifikačního systému. I zde jsme se velmi zajímavě pozitivně posunuli, a to v první den, který byl věnován uzavřenému jednání mezi všemi třemi zainteresovanými stranami.

 

Celá akce proběhla ve velmi zajímavé, komunikativní atmosféře. Velmi si vážíme odezvy účastníků workshopu, kteří v nadpoloviční většině věnovali svůj čas a odevzdali nám zpětnou vazbu v podobě vyplněného dotazníku. Jsme potěšeni z vyhodnocení získaných odpovědí (viz grafy zde v článku), kde je patrná podpora našich aktivit.

Velmi pozitivní bylo i přijetí angličtiny jako společného jazyka workshopu, což ukazuje vyspělost našich odborníků a jejich schopnost mezinárodní spolupráce. Jsme přesvědčeni, že jsme udělali úspěšný první dílčí krok na cestě k významné změně. Vždyť pro dosažení efektivity metody BIM je nezbytné pracovat s informacemi, které jsou zatříděné podle jednoznačné společné klasifikace.

 

 

 

 

 


Těšíme se z proběhlého workshopu ke klasifikačnímu systému a zveme Vás na další odborně zaměřené workshopy, které pořádáme pro různé cílové skupiny.  Zaregistrujte se na tomto portálu a budete mít všechny informace a odpovídající pozvánky na akce včas.

Související články

 

Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
Tomáš Prokeš  |  28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky
Ing. Pavel Pour  |  31.5.2019
V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný Agenturou ČAS se konal 2. dubna. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
Přednáška pracovní skupiny PS02 pro studenty VŠTE v Českých Budějovicích
24.4.2019
Činnost pracovní skupiny PS02 byla představena studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Mezinárodní workshop – klasifikační systémy – Tallinn, Estonsko
Jaroslav Nechyba  |  13.12.2018
Na konci října jsme se v Tallinu spolu s Estonci, Finy a Litevci věnovali na workshopu tématu klasifikačních systémů.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky