kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

CoClass – seznámení odborné veřejnosti s klasifikačním systémem

Na začátek května jsme připravili pro českou stavební veřejnost zajímavý jednodenní mezinárodní workshop, jehož cílem bylo detailněji informovat o principech a možnostech moderního klasifikačního systému CoClass určeného pro digitální zpracování informací. Akce byla úvodním krokem pro naše další prezentace a vysvětlování inovativního perspektivního přístupu, který tento systém  přináší a výrazně se tím odlišuje od tradičních klasifikací.

 

Hlavní částí workshopu bylo dvouhodinové představení klasifikačního systému CoClass přímo tvůrci ze Švédska zastoupené Klasem Eckenbergem. Představení bylo rozděleno do dvou samostatných částí. V první z nich byla představena historie vzniku systému, obecné principy klasifikačního systému vycházející především z mezinárodních standardů IEC a ISO a adaptací dánského systému CCS. Bylo velmi poutavé poslouchat a uvědomit si, jaký relativně jednoduchý pohled tvůrci zvolili pro zajištění maximální stability a jednoznačnosti označování jednotlivých předmětů klasifikace v kontextu celého životního cyklu stavby. Druhá část byla zaměřena na praktické příklady použití a implementace CoClass v jednotlivých situacích či software.

 

Oba švédské bloky byly rozděleny krátkou prezentací profesora Roodeho Liiase z Talinské technické univerzity, která z pověření estonského Ministerstva pro ekonomiku a digitalizaci zajišťuje výběr a pilotní ověření klasifikačního systému CoClass pro agendy estonského stavebnictví. Směry rozvoje a přípravu digitální platformy pro estonské stavebnictví následně představil Jaan Saar, ředitel odboru digitalizace stavebnictví Ministerstva ekonomiky a digitalizace. Delegaci Estonska na celé dvoudenní akci doplnil Jüri Rass, nejvyšší vládní představitel pro stavebnictví v estonské vládě.

 

Spolupráci s kolegy z Estonska rozvíjíme již půl roku a ze složení delegace Estonska je naprosto patrné jakou váhu přikládají rozvoji budoucí přínosné spolupráce. Dalším krokem je akce plánovaná na 28. května do Tallinu, kde bude obdobně spolupráce prezentována pro estonskou odbornou veřejnost. A to i za pravděpodobné účasti dalších zemí – Finska, Litvy a Lotyšska.

 

V posledním bloku workshopu byl představen plán Agentury ČAS pro následující rok, který je zaměřen na ověřování klasifikačního systému CoClass, a to jak v připravovaném Datovém standardu stavebnictví, tak ve vybraných pilotních projektech. Až po této době bude možné udělat zodpovědné rozhodnutí o vhodnosti adaptace pro české prostředí. Součástí mozaiky potřebné pro toto rozhodnutí je též samozřejmě i dojednání a vyřešení všech aspektů ohledně licencí, financování a společné správy klasifikačního systému. I zde jsme se velmi zajímavě pozitivně posunuli, a to v první den, který byl věnován uzavřenému jednání mezi všemi třemi zainteresovanými stranami.

 

Celá akce proběhla ve velmi zajímavé, komunikativní atmosféře. Velmi si vážíme odezvy účastníků workshopu, kteří v nadpoloviční většině věnovali svůj čas a odevzdali nám zpětnou vazbu v podobě vyplněného dotazníku. Jsme potěšeni z vyhodnocení získaných odpovědí (viz grafy zde v článku), kde je patrná podpora našich aktivit.

Velmi pozitivní bylo i přijetí angličtiny jako společného jazyka workshopu, což ukazuje vyspělost našich odborníků a jejich schopnost mezinárodní spolupráce. Jsme přesvědčeni, že jsme udělali úspěšný první dílčí krok na cestě k významné změně. Vždyť pro dosažení efektivity metody BIM je nezbytné pracovat s informacemi, které jsou zatříděné podle jednoznačné společné klasifikace.

 

 

 

 

 


Těšíme se z proběhlého workshopu ke klasifikačnímu systému a zveme Vás na další odborně zaměřené workshopy, které pořádáme pro různé cílové skupiny.  Zaregistrujte se na tomto portálu a budete mít všechny informace a odpovídající pozvánky na akce včas.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky