kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Tomáš Prokeš

Česká agentura pro standardizaci, odbor Koncepce BIM
Linkedin profil

Tomáš Prokeš se s pojmem BIM poprvé setkal přibližně před šesti lety v rámci pozice Facility Manažera ve společnosti MAKRO ČR / METRO SK. Tou dobou čelil problémům souvisejícím s nekompletností a neaktuálností projektové dokumentace skutečného provedení staveb, což je téma, které se bohužel týká mnohých Facility manažerů nejen v České republice. Pro tehdejší záměry vlastníka a provozovatele objektů bylo nezbytné zajistit vypracování náhradní dokumentace skutečného stavu, včetně statických posudků ocelových konstrukcí a navazujících expertíz z oblasti požární ochrany staveb. Za tímto účelem byly vypracovány 3D modely objektů a přilehlých pozemků s využitím metody 3D laserového skenování u vnitřních částí budov a fotogrammetrie s využitím dronů u venkovních ploch. Takto vytvořené „reverzní“ BIM modely pak mohou sloužit pro plánování a simulaci budoucích rekonstrukcí a přístaveb a zároveň, ve vazbě na další používané softwarové nástroje, pro efektivnější správu provozovaných nemovitostí. V rámci své činnosti Facility Manažera ve společnosti Bureau Veritas Tomáš Prokeš uplatňoval a dále rozvíjel své zkušenosti s filozofií BIM coby nástroje pro sdílení a efektivní správu dat a využití těchto dat pro zajištění bezpečného provozu partnerských organizací.

Kontaktní formulář

 

Podmínky