kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Výstupy

 

 

Plán připravený ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu reflektuje činnosti a výstupy potřebné pro splnění milníku Koncepce pro rok 2022 v podobě povinnosti veřejných zadavatelů využít metodu BIM u nadlimitních zakázek. Rozsah výstupů pro letošní rok je velmi ambiciózní a reflektuje širokou komplexitu, kterou BIM v konečném důsledku potřebuje k prokázání svého přínosu pro efektivnější přípravu, provádění a provoz staveb.

 

claim

 

Při sestavování plánu jsme si vědomi omezeného času, financí a z toho vyplývajících kapacit. Avšak při konstruktivní spolupráci s odbornou veřejností věříme, že budeme schopni nastavené tempo a rozsah udržet a tím poskytnout veřejným zadavatelům i celému stavebnímu odvětví zajímavé a tolik potřebné široce respektované základní standardy a metodiky.

 

 

Plán připravený ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu reflektuje činnosti a výstupy potřebné pro splnění milníku Koncepce pro rok 2022 v podobě povinnosti veřejných zadavatelů využít metodu BIM u nadlimitních zakázek. Rozsah výstupů pro letošní rok je velmi ambiciózní a reflektuje širokou komplexitu, kterou BIM v konečném důsledku potřebuje k prokázání svého přínosu pro efektivnější přípravu, provádění a provoz staveb.

 

claim

 

Při sestavování plánu jsme si vědomi omezeného času, financí a z toho vyplývajících kapacit. Avšak při konstruktivní spolupráci s odbornou veřejností věříme, že budeme schopni nastavené tempo a rozsah udržet a tím poskytnout veřejným zadavatelům i celému stavebnímu odvětví zajímavé a tolik potřebné široce respektované základní standardy a metodiky.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky