kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Veřejné zakázky

 

Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek                                                             

 

 

 

 Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek představuje alternativu k hodnocení nabídek výhradně na nejnižší nabídkovou cenu, a to hodnocení nabídek na základě jejich ekonomické výhodnosti (HEV). Doporučení detailně představuje metodu hodnocení a její náležitosti a specifika. Cílem doporučení je nabídnout zadavatelům ověřený způsob hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek tak, aby v zadávacím řízení uspěl kvalitativně nejvhodnější zhotovitel.


Dokument je zveřejněn, odkaz na dokument zde.

 

 

Metodika pro zadávání veřejných zakázek metodou BIM – pro stavby – Design Bid Build – finální verze                                             

 

 


Se zaváděním BIM do stavebnictví je nezbytné, aby zadavatelé přistupovali k zadávání inovativně a tak, aby potenciál BIM byl využit v prostředí veřejných zakázek co nejefektivněji. Účelem dokumentu je dát zadavatelům funkční návod k zadávání veřejných zakázek v BIM a přípravě zadávacích podmínek. První z metodik pro zadávání veřejných zakázek v BIM se týká staveb – zejména větších výstavbových projektů, pořizovaných metodou Design-Bid-Build.

 

 

Metodika pro zadávání veřejných zakázek metodou BIM – pro stavby – Design Build – draft                                                                

 

 


Na metodiku pro zadávání veřejných zakázek v BIM pro stavby zajišťované metodou dodávky Design-Bid-Build navazuje metodika pro zadávání veřejných zakázek v BIM na stavebních projektech zajišťovaných metodou dodávky Design-Build. V metodice jsou  reflektovány případné vlivy metody dodávky Design-Build na proces zadávání veřejných zakázek.

 

 

 

Metodika pro zadávání veřejných zakázek metodou BIM – pro služby – (PD, dozor, správa zakázky apod.) – draft                         

 

 


Poslední z metodik pro zadávání veřejných zakázek v BIM je metodika využitelná na zadávání veřejných zakázek na služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace, poskytování technického dozoru stavebníka a správě zakázky, to vše ve světle využití metody BIM.

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky