kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky

V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný agenturou ČAS se konal 2. dubna. Celodenní workshop proběhl v sídle agentury ČAS. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR. Vysoká účast nás velice potěšila, stejně tak aktivní přístup účastníků v rámci diskuzí.

 

V úvodu prvního bloku informoval zástupce z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) účastníky workshopu o aktuální situaci ohledně plánované aktualizace RVP. V rámci prezentace NÚV byly představeny i další aspekty aktualizace RVP v souladu se strategií digitálního vzdělávání (mimo jiné digitální kompetence a vzdělávací oblast informatického vzdělávání).

 

Součástí prvního bloku workshopu byla rekapitulace kapitoly „Metoda BIM“ jako součást plánované aktualizace RVP. K pozvánce na tento workshop byl přiložen dokument Metodika pro SPŠ stavební – BIM základní pohled, výstup workshopu konaného v prosinci 2018. Cílem bylo umožnit účastníkům v předstihu se seznámit s výkladem jednotlivých kompetencí navrhované kapitoly o metodě BIM. Tato metodika byla zdrojem pro rekapitulaci jednotlivých kompetencí a následně na toto téma proběhla diskuze s účastníky workshopu.

 

Druhý blok byl zahájen vystoupením vedoucí pracovní skupiny PS06 Terminologie a normy agentury ČAS. V rámci krátké prezentace byl zobecněn význam metody BIM včetně příkladů, její návaznost na zdroje, normy a legislativu a rámcově byly představeny plánované činnosti a výstupy agentury ČAS pro rok 2019.

Odpolední blok pokračoval ukázkou praktických zkušeností s úpravou ŠVP na SPŠ stavební v Hradci Králové. Bohužel v době konání workshopu nebyla vydána oficiální verze aktualizace RVP (při přípravě workshopu jsme s finální verzí aktualizace RVP počítali), proto se původní myšlenka omezila na teoretický výklad a několik doporučení, jak při úpravách ŠVP v návaznosti na metodu BIM postupovat.

 

Závěrem byla představena myšlenka a koncepce dalšího workshopu, tentokrát se zaměřením na praktické ukázky z výuky s předpokládaným termínem konání v polovině října 2019.

 

Děkujeme všem za účast a aktivní přístup v diskuzích. Zároveň děkujeme za vyplnění dotazníku, rozeslaného po konání workshopu, pro nás důležitou zpětnou vazbu. Získaná data použijeme pro plánování následujících aktivit. Již nyní můžeme na základě výsledků dotazníku (přikládáme v příloze) předpokládat, že zájem, o další workshop zaměřený na praktické ukázky z výuky, určitě bude.

 

Těšíme se na další akce a věříme, že konané i plánované aktivity významně pomohou v adaptaci metody BIM do výuky.

Související články

 

Řešení v rukou projekčních a stavebních firem
PhDr. Lucie Švamberková  |  15.1.2021
Oblast vzdělávání bude v souladu s dlouhodobým plánem Koncepce BIM jednou z hlavních priorit roku 2021.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Informační management a úloha vzdělávání na vysokých školách
PhDr. Lucie Švamberková  |  18.11.2020
Svět kolem nás se mění fascinující rychlostí. Jen za posledních 25 let se změnil k nepoznání. A jakkoli k těmto změnám sami přispíváme ..
BIM proniká do výuky stavebních průmyslovek. Byly vydány aktualizované rámcové vzdělávací programy
Ing. Pavel Pour  |  11.11.2020
K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM.
Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
Tomáš Prokeš  |  28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
CoClass – seznámení odborné veřejnosti s klasifikačním systémem
13.5.2019
V květnu proběhl mezinárodní workshop, jehož cílem bylo informovat českou stavební veřejnost o principech a možnostech klasifikačního systému CoClass.
Přednáška pracovní skupiny PS02 pro studenty VŠTE v Českých Budějovicích
24.4.2019
Činnost pracovní skupiny PS02 byla představena studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP)
Ing. Pavel Pour  |  28.2.2019
Předpokládáme, že bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností pravděpodobně od školního roku 2019/2020, i pro obory vzdělání kategorie M.
BIM pro SPŠ stavební, strašák nebo příležitost?
Ing. Pavel Pour  |  21.1.2019
Získali jsme zpětnou vazbu a podněty pro plánování dalších aktivit pro SPŠ se stavebním zaměřením.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Mezinárodní workshop – klasifikační systémy – Tallinn, Estonsko
Jaroslav Nechyba  |  13.12.2018
Na konci října jsme se v Tallinu spolu s Estonci, Finy a Litevci věnovali na workshopu tématu klasifikačních systémů.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky