kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Skupina „Koncepce BIM v ČR“ na LinkedIn

Rychlý rozvoj digitalizace spolu s kultivací vztahů jsou z našeho pohledu významným příspěvkem k reálné šanci udělat stavebnictví opět atraktivním a respektovaným odvětvím českého průmyslu. Oboje je naším cílem. "BIM je o spolupráci." A spolupráce je především o otevřené komunikaci, včasném sdílení informací a znalostí a především o férové diskusi při hledání řešení vzniklých situací. A zažíváme tuto atmosféru standardně při své každodenní práci? Zřídka asi ano, ale standardně…

 

Vytvořme tedy ve skupině "Koncepce BIM" komunitu znalých, otevřených a komunikativních odborníků, kteří mají zájem pomocí sdílení svých zkušeností a inspirací přispět k celkovému posunu stavebního prostředí. Ideálem je zde vytvořit pozitivní a konstruktivní atmosféru, která nás všechny bude motivovat a nabíjet pozitivní energií, která nám společně pomůže rozhýbat a změnit některé nevyhovující současné zvyklosti.

 

Diskutujme, buďme aktivní. Vítána jsou krátká neformální zamyšlení i delší úvahy. Nacházíme se v unikátním čase, kdy je možné s celou řadou věcí pohnout – využijme toho! 

Těšíme se na zajímavé příspěvky a diskuse. Odkaz zde, nebo v horní liště zde na portálu.

 

 

Související články

 

Spouštíme otevřenou agendu - Katalog společností a projektů
Tomáš Prokeš  |  18.12.2019
Spouštíme otevřenou agendu, která nabízí společnostem možnost prezentovat svoje služby, které poskytují v souvislosti s metodou BIM.
Spouštíme agendu blogu – zapojte se
Martina Kourková  |  17.12.2019
Otevíráme prostor aktivním odborníkům, kteří mají praktické zkušenosti s využíváním určitých částí metody BIM a rádi se o ně podělí.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
Lucie Kutová  |  1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Publikujeme první finální výstup pracovní skupiny PS03
Martina Kourková  |  17.4.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Výstupy pracovní skupiny PS02 míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Recenzentům registrovaným zde na portálu jsou představeny první výstupy pracovní skupiny PS02, které prošly interním recenzním řízením.
Zaregistrujte se na portálu Koncepce BIM
Martina Kourková  |  15.10.2018
Zaregistrujte se na portálu BIM, diskutujte a staňte se recenzentem.
Diskuse k obsahu kapitol vítána
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Koncepce je vládou schválený dokument se závaznou platností. Při dynamice oblasti digitalizace, se rozšiřuje okruh poznání i softwarových možností.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky