kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Skupina „Koncepce BIM v ČR“ na LinkedIn

Rychlý rozvoj digitalizace spolu s kultivací vztahů jsou z našeho pohledu významným příspěvkem k reálné šanci udělat stavebnictví opět atraktivním a respektovaným odvětvím českého průmyslu. Oboje je naším cílem. "BIM je o spolupráci." A spolupráce je především o otevřené komunikaci, včasném sdílení informací a znalostí a především o férové diskusi při hledání řešení vzniklých situací. A zažíváme tuto atmosféru standardně při své každodenní práci? Zřídka asi ano, ale standardně…

 

Vytvořme tedy ve skupině "Koncepce BIM" komunitu znalých, otevřených a komunikativních odborníků, kteří mají zájem pomocí sdílení svých zkušeností a inspirací přispět k celkovému posunu stavebního prostředí. Ideálem je zde vytvořit pozitivní a konstruktivní atmosféru, která nás všechny bude motivovat a nabíjet pozitivní energií, která nám společně pomůže rozhýbat a změnit některé nevyhovující současné zvyklosti.

 

Diskutujme, buďme aktivní. Vítána jsou krátká neformální zamyšlení i delší úvahy. Nacházíme se v unikátním čase, kdy je možné s celou řadou věcí pohnout – využijme toho! 

Těšíme se na zajímavé příspěvky a diskuse. Odkaz zde, nebo v horní liště zde na portálu.

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky