kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Zpráva z jednání pracovní skupiny WG2 na jednání Evropské normalizační komise CEN TC 442

V březnu jsme se zúčastnili jednání Evropské normalizační komise (CEN) TC442 WG2 v Nizozemském Delftu. Pracovní skupina WG2 se zaměřuje především na datové standardy pro výměnu informací ve stavebnictví. V tuto chvíli se zabývá především projektem Level of Information Need (LOIN) a Exchange structure for product data based on ISO 16739. Projekt LOIN má za cíl vytvořit rámec pro definici požadovaných úrovní podrobnosti geometrie, popisných informací a souvisejících dokumentů. V tuto chvíli je návrh normy již téměř hotový a prošel několika interními koly připomínek. V rámci jednání bylo schváleno, že bude navržen pro schválení jako finální standard prEN 17412. Procesem schvalování by měl projít nejpozději v lednu 2020. 

 

Druhý projekt se zabývá vývojem standardu, který popíše jakým způsobem použít IFC pro výměnu informací a požadavků na stavební výrobky a elementy. V září 2018 byl vývoj rozdělen na dvě části s tím, že první bude hotová dříve a bude se zabývat popisem statických dat, zatímco druhá část se bude zabývat daty, která umožní parametrizovat jednotlivé vlastnosti a popisovat tak kompletní konfigurace jednotlivých variant výrobků a elementů. V rámci jednání proběhla řada zajímavých diskuzí týkajících se možností datového standardu IFC. První část standardu bude v nejbližší době také předána do procesu finálního schvalování.

Zástupci Německého institutu pro standardizaci (DIN) prezentovali pracovní verzi standardu, který popisuje na abstraktní úrovni otevřené aplikační rozhraní pro společná datová prostředí (CDE). Tento standard je v Německu již publikován a DIN navrhuje jeho další vývoj přenést na úroveň CEN. Protože před jednáním nebyly k dispozici podrobnější informace, bylo rozhodnutí o založení nové pracovní skupiny odloženo na další jednání WG2 (podzim 2019, Vídeň).

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky