kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Zpráva z jednání pracovní skupiny WG2 na jednání Evropské normalizační komise CEN TC 442

V březnu jsme se zúčastnili jednání Evropské normalizační komise (CEN) TC442 WG2 v Nizozemském Delftu. Pracovní skupina WG2 se zaměřuje především na datové standardy pro výměnu informací ve stavebnictví. V tuto chvíli se zabývá především projektem Level of Information Need (LOIN) a Exchange structure for product data based on ISO 16739. Projekt LOIN má za cíl vytvořit rámec pro definici požadovaných úrovní podrobnosti geometrie, popisných informací a souvisejících dokumentů. V tuto chvíli je návrh normy již téměř hotový a prošel několika interními koly připomínek. V rámci jednání bylo schváleno, že bude navržen pro schválení jako finální standard prEN 17412. Procesem schvalování by měl projít nejpozději v lednu 2020. 

 

Druhý projekt se zabývá vývojem standardu, který popíše jakým způsobem použít IFC pro výměnu informací a požadavků na stavební výrobky a elementy. V září 2018 byl vývoj rozdělen na dvě části s tím, že první bude hotová dříve a bude se zabývat popisem statických dat, zatímco druhá část se bude zabývat daty, která umožní parametrizovat jednotlivé vlastnosti a popisovat tak kompletní konfigurace jednotlivých variant výrobků a elementů. V rámci jednání proběhla řada zajímavých diskuzí týkajících se možností datového standardu IFC. První část standardu bude v nejbližší době také předána do procesu finálního schvalování.

ástupci Německého institutu pro standardizaci (DIN) prezentovali pracovní verzi standardu, který popisuje na abstraktní úrovni otevřené aplikační rozhraní pro společná datová prostředí (CDE). Tento standard je v Německu již publikován a DIN navrhuje jeho další vývoj přenést na úroveň CEN. Protože před jednáním nebyly k dispozici podrobnější informace, bylo rozhodnutí o založení nové pracovní skupiny odloženo na další jednání WG2 (podzim 2019, Vídeň).

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky