kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM

Workshopy považujeme za velkou příležitost hledání rozumných a v praxi proveditelných řešení, diskuse jsou nedílnou součástí těchto osobních setkání. Proto pořádáme celou řadu konkrétně zaměřených workshopů pro různé cílové skupiny odborníků. 

 

Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty se uskutečnily v Praze, v Brně a v Ostravě. Více o těchto workshopech se dozvíte v tomto článku.

 

Diskusní workshopy

Na workshopy se zaměřením na pilotní projekty navazuje série diskusních workshopů v Praze, které rozhodně nemají v názvu „diskusní“ nadarmo. Workshopy budou zaměřené na představení konceptů výstupů dle jednotlivých tematických oblastí.

Hlavním záměrem diskusních workshopů je vzájemná informovanost, projednání výstupů a plánů na další období a diskuse. Chceme s vámi komunikovat a tvořit dokumenty a standardy společně.

Projektové řízení, společné datové prostředí (CDE)
15. října v Praze, Národní archiv Praha
Seminář povede JUDr. Lukáš Klee

Datový standard stavebnictví
22. října v Praze,
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Seminář povede Ing. Josef Žák

 

Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek 
25. září v Praze, ČVUT Praha
Seminář povede JUDr. Lukáš Klee 

Tento workshop máme také úspěšně za sebou. Současné téma přilákalo do přednáškového sálu více než 150 účastníků z řad zástupců státní i soukromé sféry. Byly představeny dosavadní výstupy skupiny PS02 a široce se diskutovalo nad stavem současných smluv a veřejných zakázek ve stavebnictví. 

Letošní podzim vyvrcholí největší akcí, kterou letos pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Digitální Česko, a tou je mezinárodní Summit Koncepce BIM : Digitální Česko, který se koná dne 21. listopadu 2019 v Praze, v PVA Expo Letňany. 


Summitu se aktivně zúčastní i Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla a mnoho dalších významných řečníků z českého i mezinárodního prostředí. Summit se bude věnovat tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko v souvislosti se stavebnictvím a ve vládním usnesení o zavádění koncepce BIM do českého stavebnictví.

Více informací a registrace na webu summitkoncepcebim.cz 
Summit Koncepce BIM podléhá účastnickému poplatku.

Zúčastněte se těchto velmi zajímavých podzimních událostí souvisejících se zaváděním Koncepce BIM do českého stavebnictví. Tvořte s námi budoucnost, všechny akce jsou pro vás – širokou stavební veřejnost. Těšíme se na setkání.


Kapacity jsou omezené, proto prosím zasílejte přihlášky včas na e-mail adresu:  bim@agentura-cas.cz

 claim

 

 

Další z uskutečněných workshopů byl zaměřený na výrobce a prodejce stavebních výrobků. Workshop se konal 18. září v Praze v Národním archivu ČR.

Výrobci a prodejci stavebních výrobků se seznámili s hlavními oborovými tématy v souvislosti s metodou BIM. Mimo jiné aktuální stav přípravy zákona o stavebních výrobcích, využití datového standardu stavebnictví pro výrobky (CAD, knihovny, rozpočty, ERP), klasifikační systém ve vazbě na výrobky a další důležitá témata.

Více o tomto workshopu najdete v tomto  článku.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky