kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM

Workshopy považujeme za velkou příležitost hledání rozumných a v praxi proveditelných řešení, diskuse jsou nedílnou součástí těchto osobních setkání. Proto pořádáme celou řadu konkrétně zaměřených workshopů pro různé cílové skupiny odborníků. 

 

Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty a to na 3 místech

 

  • 11. září v Praze, Ministerstvo průmyslu a obchodu - kapacita naplněna 
  • 12. září v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  • 19. září v Ostravě, Vysoká škola báňská – Technická univerzita

 

Pozvánky na workshopy najdete zde: Praha, BrnoOstrava.


Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022, bližší představení klíčových oblastí Koncepce a představení hlavních metodických výstupů pro rok 2019.

 

Cílem workshopů je ukázat škálu výstupů, které mohou veřejní zadavatelé od roku 2020 začít používat. Je velmi důležité v rámci pilotních projektů získávat reálné zkušenosti a v klidu se postupně připravovat na rok 2022.

Více informací najdete v tomto samostatném článku.

Diskusní workshopy

Čeká nás série diskusních workshopů v Praze, které rozhodně nemají v názvu „diskusní“ nadarmo.  Workshopy budou zaměřené na představení konceptů výstupů dle jednotlivých tematických oblastí:

Smluvní standard, zadávání veřejných zakázek
25. září v Praze, ČVUT Praha
Seminář povede JUDr. Lukáš Klee

Pozvánku na tento workshop najdete zde.

 

Projektové řízení, společné datové prostředí (CDE)
15. října v Praze, Národní archiv Praha
Seminář povede JUDr. Lukáš Klee

Pozvánku na tento workshop najdete zde.

 

Datový standard stavebnictví
22. října v Praze,
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Seminář povede Ing. Josef Žák

 

Pozvánku na tento workshop najdete zde.

 


Hlavním záměrem diskusních workshopů je vzájemná informovanost, projednání výstupů a plánů na další období a diskuse. Chceme s vámi komunikovat a tvořit dokumenty a standardy společně.

Další z workshopů je zaměřený na výrobce a prodejce stavebních výrobků.

Workshop se bude konat 18. září v Praze v Národním archivu ČR.
Zveme všechny výrobce a prodejce stavebních výrobků seznámit se s hlavními oborovými tématy v souvislosti s metodou BIM. Mimo jiné aktuální stav přípravy zákona o stavebních výrobcích, využití datového standardu stavebnictví pro výrobky (CAD, knihovny, rozpočty, ERP), klasifikační systém ve vazbě na výrobky a další důležitá témata.

Pozvánku na tento workshop najdete zde.

 

Vše vyvrcholí největší akcí, kterou letos pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Digitální Česko, a tou je mezinárodní Summit Koncepce BIM : Digitální Česko, který se koná dne 21. listopadu 2019 v Praze, v PVA Expo Letňany.

Summitu se aktivní zúčastní i Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla a mnoho dalších významných řečníků z českého i mezinárodního prostředí. Summit se bude věnovat tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko v souvislosti se stavebnictvím a ve vládním usnesení o zavádění koncepce BIM do českého stavebnictví.

 

Více informací a registrace na webu summitkoncepcebim.cz 
Neváhejte, registrace je spuštěna. 

 
claim

 

 

Zúčastněte se těchto velmi zajímavých podzimních událostí souvisejících se zaváděním Koncepce BIM do českého stavebnictví. Tvořte s námi budoucnost, všechny akce jsou pro vás – širokou stavební veřejnost. Těšíme se na setkání.


V přílohách tohoto článku najdete pozvánky s  programy na jednotlivé workshopy.

Kapacity jsou omezené, proto prosím zasílejte přihlášky včas na e-mail adresu:
bim@agentura-cas.cz. 

Summit Koncepce BIM podléhá účastnickému poplatku, registrace na webu summitkoncepcebim.cz

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky