kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Jsme partnery národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM pro projektování a řízení staveb 2019

Na základě spolupráce s Ing. Karlem Vachem, spolupředsedajícím technické skupiny ISPRS TC V/WG7 se budeme velmi aktivně spolupodílet na dvou seminářích, které budou v rámci konference pořádány.

Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě a na připravované legislativní a organizační změny:

 

  • Digitalizace stavebního řízení
  • Novelizace souvisejících zákonů (č. 200/1994 Sb, č. 416/2009 Sb aj.)
  • Současný stav legislativy BIM a její návaznost na digitalizaci stavebního řízení; praktické zkušenosti se zaváděním BIM technologií;
  • Digitální technické mapy ČR, stavby v Registru územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) a bytů v katastru nemovitostí

 

Podrobné informace naleznete na www.mvpbim2019.cz

Agentura ČAS se bude přímo podílet příspěvky na programech workshopů S2 (BIM pro investory) a S4 (Digitalizace stavebního řízení).

Naše příspěvky budou konkrétně zaměřeny na následující témata:

S2 – určený pro investory

Plán vládní Koncepce BIM 2022 - stručným přehled  toho, co již bylo uděláno a co se plánuje pro další rok. Vysvětlení koncept a praktické využití datového standardu staveb a českého smluvního standardu. 

 

S4 – určený pro pracovníky stavebních úřadů

Plán vládní Koncepce BIM 2022 - stručným přehled  toho, co již bylo uděláno a co se plánuje pro další rok. Vysvětlení termínu datový standard staveb a jeho souvislost se stavebním řízením a o vazbě BIM na digitalizaci stavebního řízení.

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky