kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení

Přijetí metody BIM do českého stavebnictví není jen o digitalizaci a používání technologických inovací. BIM s sebou přináší i nezbytnou potřebu řešit nedostatečné projektové řízení a absenci smluvního standardu, a to zejména u veřejných zadavatelů. Bez standardizace vztahů a navazujících procesů na poli veřejných zakázek, projektového řízení a smluv by totiž digitalizace nebyla vůbec možná.

 

Vize metodik a výstupů představovaný veřejnosti má za úkol jednoduše a přehledně výstupy pracovní skupiny PS02, která usiluje o přípravu českého stavebnictví na efektivní digitalizaci, popsat a vysvětlit jejich vzájemnou návaznost. Zároveň se jedná o sdělení plánů pracovní skupiny PS02 do dalších měsíců své činnosti a jejich přiblížení veřejnosti s ohledem na připravované podzimní akce (workshopy, Summit Koncepce BIM).

 

 

Vize metodik a výstupů tak ukazuje nejen strukturu jednotlivých oblastí a případně též konkrétních metodik, či Českého standardu smlouvy pro výstavbu, ale též směřování činnosti pracovní skupiny PS02 v dalších měsících.

 

 

Více informací k tomuto výstupu najdete v Dokumentech pracovní skupiny 02.

 

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky