kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

BIM protokol má po externích recenzích svou konkrétní podobu

Rozsáhlým interním a externím recenzním řízením prošly první výstupy pracovní skupiny PS02. Došlo k vypořádání stovek připomínek. Mezi výstupy byla i Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu, tzv. BIM protokol. BIM protokol je  důležitým smluvním mechanismem pro práci s informačním modelem a jako takový je poměrně novým nástrojem v českém stavebnictví. Vycházíme v tomto návrhu z mezinárodní praxe a reálných projektů, na kterých pracujeme.

 

 

Nyní je předkládána informativní verze, se kterou se bude moci veřejnost seznámit a která se bude dále vyvíjet. Může už ovšem sloužit jako dobrý základ zadavatelům pro jejich zakázky. Momentálně pokračují práce na přípravě ustanovení týkajících se práv duševního vlastnictví, odpovědnosti a náplně jednotlivých nově zaváděných rolí. Výstupy budou postupně zapracovány.

Informativní verze bude v následujících týdnech aktualizována. Postupně i na pilotních projektech získáme další zpětnou vazbu z praxe a zkušenosti pro naši další práci.

 

 

Všem, kteří se jak interních, tak externích recenzních řízení účastnili, mnohokrát děkujeme za podnětné připomínky a významnou zpětnou vazbu. I díky zapojení veřejnosti mohl BIM protokol vzniknout v podobě, ve které je nyní zveřejňován.

 

 

Více informací k BIM protokolu v článcích pracovní skupiny PS02. Dostupný je v Dokumentech pracovní skupiny PS02.

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky