kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek

Tento výstup se zabývá zadáváním veřejných zakázek s vazbou na Building Information Modelling (BIM) s důrazem na kvalitativní hodnocení. Přijetí metody BIM do českého stavebnictví není jen o digitalizaci a používání technologických inovací. Zavádění BIM bude po zadavatelích vyžadovat rovněž inovativní přístup k zadávání veřejných zakázek. Díky Doporučení získají zadavatelé návod, jak veřejnou zakázku, kde součástí předmětu plnění bude i BIM, zadat tak, aby za disponibilní prostředky získali maximum hodnoty. Přitom je usilováno o co nejnižší transakční náklady, a to jak na straně zadavatele, tak dodavatele.

 

 

Doporučení představuje zadavatelům (i dodavatelům) funkční alternativu tradičnímu modelu zadávání (výběru na základě nejnižší nabídkové ceny), a to od procesu přípravy zadávacích podmínek, přes výběr dodavatele, až po vlastní realizaci veřejné zakázky.

 

 

Více informací o tomto výstupu najdete v Dokumentech pracovní skupiny PS02 na portálu Koncepce BIM.

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky