kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Úvodní kurzy pro odbornou veřejnost začínají od září v Brně a v Ostravě

S potěšením Vás informujeme, že po jarním úspěšném Úvodním kurzu v Praze, jsou pro Vás od září připraveny i Úvodní kurzy v Brně a v Ostravě.


Absolventi kurzu budou schopni se v problematice BIM orientovat a dále se dovzdělávat. Cílem je proškolit pracovníky, kteří budou moci ve firmách a projektech významně pomoci se zaváděním BIM nebo dokonce tento proces iniciovat. Kurzy se zaměřují zejména na teoretické zvládnutí problematiky.

 

Kurzy začínají 13.9. v Brně a 5.9. v Ostravě, registrace je možná do 30.8. 2019. 

 

Neváhejte ovlivnit svou budoucnost a buďte včas součástí digitalizovaného českého stavebnictví.

 

 

Všechny kurzy jsou zaštiťovány Stavebními fakultami ČVUT v PrazeVUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě s naší podporou tedy České agentury pro standardizaci (ČAS) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Kurz je akreditován u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). 

 

Více informací včetně termínů se dozvíte v přiložených letácích a také zde na portálu.

 

Na Úvodní kurz budou navazovat další bloky, určené pro investory a zadavatele, projektanty, zhotovitele a provozovatele staveb. Účast na těchto navazujících kurzech bude podmíněna absolvováním Úvodního kurzu.

 

 

 

 

 

https://web.fsv.cvut.cz/       https://www.cvut.cz/        

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky