kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Digitální dvojče stavby – výsledek BIM

Žijeme v digitální době. Vše se digitalizuje a zasahuje to naše životy ve všech možných aspektech a pro novou generaci to je již přirozený stav. Virtuální svět. Mnohdy online. Stavebnictví i přes svojí „nekonečnou“ konzervativnost nemůže dále odolávat, protože zcela přirozeně se stává neatraktivní pro mladé lidi, pro kreativní osobnosti a jako odvětví musí projít obrovskou proměnou. Velikost proměny je způsobena právě tou dlouhodobou rezistencí k inovacím. Zde je výhoda i nevýhoda oproti jiným odvětvím, která touto cestou procházejí již dlouhá období. Nastavme láhev na poloplnou (nikoliv poloprázdnou) a pojměme to jako výhodu – převezměme funkční, vyhněme se slepým uličkám.

 

Ve světě se intenzivně pracuje s konceptem Digital Twin (Twin World) – digitální dvojče.


Co to je? Je to systematická snaha dostat do počítače identickou podobu stavby včetně procesů udržující tuto podobu aktuální. Když k tomu dáme definici metody BIM – jejímž cílem je spravovat informace o stavbě během celého životního cyklu stavby – tak nám z toho vychází jasná spojitost. Ano, výsledkem důsledně prováděné metody BIM je Digitální dvojče stavby.

 

Cílovým stavem je, aby se stavba ve skutečném světě podobala té v digitální podobě jako jednovaječné dvojče. Realitou dneška je, že tento cíl je ještě velmi vzdálen, ale je nutné mít vždy velkou vizi a jasný cíl, ke kterému všichni společně směřujeme.

 

Asociace s dvojčetem sedí, avšak nenechme se svést jen fyzickou reprezentací. Ano to je u dvojčat první co registrujeme – fyzická podoba. Převedeno pro stavbu – fyzická stavba a 3D model v počítači, to jsou naše dvojčata. Ale i lidská dvojčata však mají zpravidla mnoho společného v oblasti osobnosti, tzv. měkkých dovednostech. A to je nutné mít neustále na paměti i pro naše digitální dvojče.

Digitální dvojče stavby – nejde tedy jen o digitální podobu stavby, ale jde také velmi o digitální procesy, které vedou k pořízení a aktualizaci, aby to bylo pořád dvojče reálné stavby.

Takže po obecném úvodu si dejme praktické a krátké shrnutí.

 

Co je cílem pro vlastníka stavby v digitální době? Mít Digitální dvojče stavby, protože tím získá možnost efektivněji stavbu provozovat a udržovat.

Jak ho získá? Využije metodu BIM pro jeho „narození“ (příprava a provedení stavby) a pak pro její aktualizaci.


Jasné, avšak veliká výzva toto zajistit a realizovat. A to je základ toho, jak tým expertů okolo realizace Koncepce BIM uvažuje a jak všechny svoje výstupy připravuje.

Je to i směr, kterým uvažujeme v souvislosti s návrhem uložení povinnosti využívat metodu BIM pro veřejné zadavatele.

 


Vážení stavaři a provozovatelé staveb, tento článek měl za účel představit Vám Digitální dvojče stavby, které bude Vás i nás dále provázet naší cestou změny, která zjednoduší a zefektivní Vaší práci. Tohoto cíle však dosáhneme jen při otevřené spolupráci a maximální snaze se vzdělávat a postupně měnit svoje dlouholeté návyky.

Pojďme se opravdu vydat na cestu, jejímž výsledkem je Digitální dvojče stavby.

Související články

 

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Spouštíme otevřenou agendu - Katalog společností a projektů
Tomáš Prokeš  |  18.12.2019
Spouštíme otevřenou agendu, která nabízí společnostem možnost prezentovat svoje služby, které poskytují v souvislosti s metodou BIM.
Letní report o stavu přípravy výstupů 2019
Jaroslav Nechyba  |  6.9.2019
K jednotlivým výstupům jsme doplnili aktuální stav přípravy a plány pro jejich dokončení.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
Lucie Kutová  |  1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM
Jaroslav Nechyba  |  26.6.2019
Na základě dohody náměstků MPO a MMR byla agentura ČAS pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny.
 
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Spolupráce MPO s agenturou ČAS
Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018
MPO jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebuje pro tuto odbornou činnost parťáka, který bude nezávislým odborným garantem.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
První metodické výstupy
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
V nejbližších dnech budou připraveny první výstupy pro zveřejnění.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Od schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR již uplynul rok a MPO předkládá vládě první roční zprávu o její realizaci.
Co je to BIM – aktualizace
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Dokument Koncepce je z roku 2017. Od té doby se plno věcí rozvinulo, metoda BIM se velmi rychle posouvá dopředu. Takže – Co je to BIM?

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky