kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Letní report o stavu přípravy výstupů 2019

Jsme lehce za polovinou roku, takže je na místě poskytnout aktuální informace o stavu jednotlivých výstupů plánovaných na letošní rok. Provedli jsme to doplněním popisu stavu ke konci srpna u jednotlivých výstupů, který naleznete zde.

Plán byl avizovaný jako hodně ambiciózní a je skvělé, že se daří plnit. Samozřejmě drobná zpoždění při pracích nastala, a to jak příliš optimistickým odhadem nebo zvětšením rozsahu výstupu během tvorby. Žádné z nich však v kontextu celého čtyřletého období není kritické a rozhodně není důvodem k jakýmkoliv obavám.

 

Samostatnou kapitolou způsobující zdržení jsou personální či kapacitní možnosti na straně expertů. To je prostě život, ne vždy se očekávání potká s realizací a mnohdy dobrý úmysl se otočí v potíž. Avšak nikde to nebylo dramatické, situaci jsme po dohodě vyřešili a práce se rozeběhly v jiném složení.

Naopak je skvělou vizitkou více jak 25 odborníků, jak dokáží i při svém regulérním zaměstnání pracovat na dohodnutých metodikách či standardech. A to za vydatné podpory kolegů z agentury, kteří jsou plně do činností zapojeni.

 

 

Již na jaře jsme naplánovali celou řadu workshopů zaměřených na jednotlivé oblasti výstupů a rozhodně bude co konkrétního ukazovat a nad čím konkrétně diskutovat. Přijďte se přesvědčit, jste srdečně zváni. Více informací v tomto článku.

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky