kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Letní report o stavu přípravy výstupů 2019

Jsme lehce za polovinou roku, takže je na místě poskytnout aktuální informace o stavu jednotlivých výstupů plánovaných na letošní rok. Provedli jsme to doplněním popisu stavu ke konci srpna u jednotlivých výstupů, který naleznete zde.

Plán byl avizovaný jako hodně ambiciózní a je skvělé, že se daří plnit. Samozřejmě drobná zpoždění při pracích nastala, a to jak příliš optimistickým odhadem nebo zvětšením rozsahu výstupu během tvorby. Žádné z nich však v kontextu celého čtyřletého období není kritické a rozhodně není důvodem k jakýmkoliv obavám.

 

Samostatnou kapitolou způsobující zdržení jsou personální či kapacitní možnosti na straně expertů. To je prostě život, ne vždy se očekávání potká s realizací a mnohdy dobrý úmysl se otočí v potíž. Avšak nikde to nebylo dramatické, situaci jsme po dohodě vyřešili a práce se rozeběhly v jiném složení.

Naopak je skvělou vizitkou více jak 25 odborníků, jak dokáží i při svém regulérním zaměstnání pracovat na dohodnutých metodikách či standardech. A to za vydatné podpory kolegů z agentury, kteří jsou plně do činností zapojeni.

 

 

Již na jaře jsme naplánovali celou řadu worshopů zaměřených na jednotlivé oblasti výstupů a rozhodně bude co konkrétního ukazovat a nad čím konkrétně diskutovat. Přijďte se přesvědčit, jste srdečně zváni. Více informací v tomto článku.

 

 

Související články

 

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Digitální dvojče stavby – výsledek BIM
Jaroslav Nechyba  |  4.9.2019
Digitální dvojče je tím, co přinese vlastníkovi stavby i jeho dodavatelům očekávanou efektivitu.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
Lucie Kutová  |  1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM
Jaroslav Nechyba  |  26.6.2019
Na základě dohody náměstků MPO a MMR byla agentura ČAS pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny.
 
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Spolupráce MPO s agenturou ČAS
Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018
MPO jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebuje pro tuto odbornou činnost parťáka, který bude nezávislým odborným garantem.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
První metodické výstupy
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
V nejbližších dnech budou připraveny první výstupy pro zveřejnění.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Od schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR již uplynul rok a MPO předkládá vládě první roční zprávu o její realizaci.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky