kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Máme za sebou úspěšné zahájení první série workshopů se zaměřením na pilotní projekty

České stavebnictví se připravuje na změnu, která má potenciál významně změnit způsob jakým lidé přemýšlejí o projektování, výstavbě i provozování budov. Aby metoda BIM nezastihla nikoho v oblasti českého stavebnictví nepřipraveného, zorganizovali jsme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) sérii workshopů pro veřejné zadavatele a širokou odbornou stavební veřejnost.

Cílem těchto workshopů bylo bližší představení klíčových oblastí Koncepce zavádění metody BIM v ČR a plánu činností a metodických výstupů pro veřejné zadavatele.

Každý z workshopů obsahoval následující tematické části/bloky:

  • S aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a rozsahem povinností veřejného zadavatele od roku 2022 seznámil účastníky Jaroslav Nechyba.
  • BIM v souvislostech – procesy, lidé, digitalizace a představení BIM benefitů a metodik spolupráce s pilotními projekty prezentoval Tomáš Prokeš.
  • V dopolední části byly také prezentovány inspirativní příklady pilotních projektů veřejnými zadavateli. Konkrétně je uvádíme dále v textu.
  • Odpolední část workshopu byla zaměřena na datový standard staveb, společné datové prostředí a change management v organizaci a pasportizaci stávajících staveb a Facility Management v kontextu BIM.
  • Hlavními tématy závěrečného bloku pak byly smluvní standardy a BIM protokol, metodiky pro zadávání veřejných zakázek a projektové řízení v kontextu BIM, které prezentovali Lukáš Klee/Roman Novotný.

 

Bylo představeno široké spektrum návrhů metodik, které tvoří ucelený základ metody BIM a přinesou nejen veřejným zadavatelům ale i celému stavebnímu sektoru významný impuls k inovaci na cestě k větší efektivitě přípravy, realizace i provozu staveb v Česku.

Na tuto první vlnu workshopů  nyní naváže celá série dalších diskuzních setkání, na nichž budou jednotlivá témata představena podrobněji. Připraven bude také široký prostor pro diskuzi a prezentaci názorů odborné veřejnosti. Workshopy se konají ve dnech 15.10. a 22.10. v Praze. Pozvánky najdete v tomto článku.


První z workshopů se konal v Praze 11.9. 2019 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu a zahájil ho náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický.  Tuto akci navštívilo přes 100 účastníků, zástupců zadavatelů, projektantů i zhotovitelů. Kapacita byla zcela naplněna. V Praze byly prezentovány tyto pilotní projekty veřejnými zadavateli:

- pilotní projekty BIM u společnosti SŽDC panem Petrem Provazníkem
- EDU BIM a Krajská knihovna Vysočiny, Krajský úřad kraje Vysočina paní Evou Janouškovou

Dalším v řadě byl brněnský workshop, který se konal 12.9. 2019 v prostorách Vysokého učení technického v Brně, Fakultě stavební. Na tomto a následujícím ostravském workshopu přivítal návštěvníky ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ing. Petr Serafín z Ministerstva průmyslu a obchodu. A úvodní slovo přednesl děkan Miroslav Bajer. V Brně byly prezentovány tyto zajímavé pilotní projekty veřejnými zadavateli:

- stavba nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu panem panem Bednářem a Ireny Aschenbrener
- výstavba pavilonu progresivní medicíny, Ústav hematologie a krevní transfuze paní Ilonou Štěpničkovou

Poslední z těchto workshopů proběhl v Ostravě 18.9. 2019 na akademické půdě VŠB-TUO FAST – fakulty stavební. Za univerzitu zahájil workshop děkan Radim Čejka a úvodních slov se ujmuli zástupci spolupracujících regionálních úřadů a institucí: Věra Palkovská, primátorka, Magistrát města Třince; Jaroslav Kania - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a Pavel Bartoš, místopředseda krajské hospodářské komory. V Ostravě pak byly prezentovány tyto pilotní projekty veřejnými zadavateli:

- úprava procesů a využití CDE v rámci projektů města Třinec paní Věrou Palkovskou a Danielem Martynkem
- zavádění BIM u existujících staveb VŠB TUO paní Evou Wernerovou a Michalem Faltejskem


Zájem o workshopy byl opravdu velký, zpětná vazba byla veskrze pozitivní. Těšili jsme se z živé a konstruktivní diskuse po každém bloku, kterou jsme částečně moderovali i pomocí konferenční aplikace. Stejně tak jsme v aplikaci sdíleli odpovědi na některé tematické anketní otázky. Aplikaci jsme využili i pro poskytnutí prezentací účastníkům po workshopech. 


Velmi děkujeme všem prezentujícím pilotních projektů, kteří se podělili o své konkrétní zkušenosti z těchto projektů. Jejich aktivní účast přispěla jak k úspěchu workshopu, tak k dalšímu posílení zájmu české odborné veřejnosti o problematiku implementace BIM.


Také si velmi vážíme spolupráce s VŠ univerzitami, stejně tak i se zástupci regionálních úřadů a institucí. Uvedené aktivity chápeme jako dobré příklady toho, jak prospěšná je vzájemná spolupráce na konkrétním projektu, jímž je implementace metody BIM. Protože právě BIM představuje digitální budoucnost českého stavebnictví. Zároveň jej chápeme jako další z nástrojů, který pomůže zatraktivnit obor v očích studentů, jak těch stávajících, tak i budoucích.

Děkujeme všem přítomným, pomohli jste nám vytvořit příjemnou a tvůrčí atmosféru a povzbudili nás do další práce. Ukazuje se, že téma BIM je pro české stavebnictví významné a jeho důležitost se bude v čase dále zvyšovat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo o těchto workshopech články níže v odkazech a vydali jsme Tiskovou zprávu.

Související články

 

Pojďme se poslouchat. Pokračuje série neformálních kulatých stolů
Jan Lodl  |  15.2.2023
Agentura ČAS zve všechny zájemce o využívání metody BIM na neformální snídani u kulatého stolu. Pojďme si otevřeně říci, jak si vzájemně pomoci.
Ohlédnutí: konference BIM 2023
Jan Lodl  |  3.2.2023
Aktualizace Koncepce BIM a metodik. Konference BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě ukázala hlavní úkoly Agentury ČAS na rok ´23.
Pronikněte do tajů CCI. Zúčastněte se veřejného semináře v Talinnu
Jan Lodl  |  16.11.2022
Veřejný seminář pořádaný organizací CCIC umožní nahlédnout pod pokličku klasifikačního systému a najít inspiraci pro jeho využití. Účast je zdarma.
Ohlédnutí za konferencí Digital Construction 2022
16.11.2022
Nejvyšší zástupci stavebního sektoru z Evropské Unie i řady evropských zemí se 9. a 10. listopadu sešli v Praze na konferenci v rámci predsednictví EU
BIM Day 2022 už je opravdu za dveřmi. Začíná už 13. října
Jan Lodl  |  7.10.2022
Již po jedenácté se, letos 13. a 14. října, koná BIMDay. Nabitý program opět nabídne to nejdůležitější, co se týče používání metody BIM u nás.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM: 24. února 2021
Martina Kourková  |  20.1.2022
Summit Koncepce BIM proběhne on-line 24. 2. v PVA EXPO PRAHA. Zavádění metody BIM ve veřejné správě tu představí experti z řady evropských zemí.
Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM
Martina Kourková  |  16.12.2021
Národní konference MVP BIM 2022 je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský
Jan Lodl  |  27.8.2021
Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Martina Kourková  |  17.6.2021
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.
Konference Pilotní projekty BIM v resortu MD a získané zkušenosti
Martina Kourková  |  13.5.2021
Zveme vás na on-line konferenci 25. května: Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti.
Povídání o BIM k odpolední kávě
Jan Lodl  |  30.4.2021
Od 3. května 2021 startuje série on-line diskusí. Pořádá jí Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu a odbor Koncepce BIM ČAS. Tématem bude BIM.
Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshopy k pilotním projektům
12.10.2018
Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky