kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Důležití partneři pro BIM - výrobci a prodejci stavebních výrobků

Od začátku našeho plánu koncepce BIM jsou výrobci a prodejci stavebních výrobků (dále jen výrobci) důležitým partnerem na cestě k digitalizaci českého stavebnictví. Vždyť u nich je velké množství informací, které jsou následně využívány při přípravě, výstavbě i provozu staveb. Tedy v celém životním cyklu.

Proč jsme dosud čekali s jejich oslovením ? Důvodem bylo to, že jsme je chtěli „vtáhnout do hry“ až ve fázi, kdy budeme mít již připravenu jasnou kostru toho, jak by se mohli efektivně a v brzkém čase prakticky zapojit. A ten čas nastal nyní.

Standardem a formou jak se nyní mohou zapojit do sdílení a poskytování informací je Datový standard stavebnictví (DSS), který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravujeme. Jeho první část k testování na pilotních projektech pro dopravní stavby již byla publikována v srpnu prostřednictvím SFDI a pro pozemní stavby bude k dispozici od začátku příštího roku. 

Workshop, jehož se zúčastnilo více jak 100 návštěvníků měl výbornou atmosféru, k čemuž přispěly i vhodně zvolené obsahové bloky. Začali jsme obecně aktuální informací o připravovaném zákoně o stavebních výrobcích z dílny MPO, následovaný pohledem ČKAIT na návaznosti návrhových technických norem na normy pro uvedení výrobků na trh. Celý blok velmi zajímavě uzavřel Paul Surin, vedoucí představitel organizace CPE (Construction Product Europe), který jasně formuloval vize, k nimž oblast digitalizace pro oblast výrobků v Evropě směřuje. Bylo více než potěšující, jak se dále během dne dalšími příspěvky jednoznačně v této vizi pohybujeme.


                                        

Druhý blok byl určen již konkrétním koncepčním částem, které jsou potřeba pro následnou implementaci výrobců do metody BIM. První příspěvek ukazoval koncept Digitálního dvojčete jako základního kamene budoucího vybudovaného prostředí ČR (Built Environment). Vždyť výrobek je úplně základní kostkou skládanky a již ten musí mít své propojené digitální dvojče, aby mohl být spojován do větších celků – funkční či konstrukční systém, stavba, město, území. Další příspěvky představily jednak základní stavební kámen propojeného digitálního dvojčete stavby – Datový standard stavebnictví (DSS). A následně pro efektivní práci s daty klíčový i společný jazyk a tím je v digitální době na mezinárodních standardech postavený klasifikační systém. Agentura ČAS po svědomité přípravě vybrala pro testování na pilotních projektech systém CoClass. 


Celý workshop byl završen projekcí toho, jak budou moci výrobci svoje strukturovaná data poskytovat trhu a jak budou začleněny do procesu tvorby informačních modelů stavby. Dále byl představen i pracovní návrh správy DSS, který počítá s širokou angažovaností celého stavebního odvětví, a to samozřejmě včetně výrobců. Skvělou tečkou celé akce byla téměř hodinová živá diskuse, která byla též součástí programu. Z dotazů i přestávkových rozhovorů bylo patrno pozitivní překvapení návštěvníků z konkrétnosti a aktuálnosti představených aktivit ministerstva i agentury ČAS. Pro nás byla pozitivní atmosféra i přijetí připravovaného konceptu velkým povzbuzením do další práce.


Na workshopu jsme také využili konferenční aplikaci, odpovědi na tematické otázky, stejně tak položené otázky, nám poskytli užitečnou zpětnou vazbu od výrobců, zda jsou naše přípravy v souladu s jejich praxí. Aplikaci jsme využili i pro poskytnutí prezentací účastníkům po workshopech.

 

Další workshop pro výrobce připravujeme na únor 2020, zaregistrujte se zde na portále Koncepce BIM a budeme vás včas informovat. Těšíme se na vás.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky