kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Důležití partneři pro BIM - výrobci a prodejci stavebních výrobků

Od začátku našeho plánu koncepce BIM jsou výrobci a prodejci stavebních výrobků (dále jen výrobci) důležitým partnerem na cestě k digitalizaci českého stavebnictví. Vždyť u nich je velké množství informací, které jsou následně využívány při přípravě, výstavbě i provozu staveb. Tedy v celém životním cyklu.

Proč jsme dosud čekali s jejich oslovením ? Důvodem bylo to, že jsme je chtěli „vtáhnout do hry“ až ve fázi, kdy budeme mít již připravenu jasnou kostru toho, jak by se mohli efektivně a v brzkém čase prakticky zapojit. A ten čas nastal nyní.

Standardem a formou jak se nyní mohou zapojit do sdílení a poskytování informací je Datový standard staveb (DSS), který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravujeme. Jeho první část k testování na pilotních projektech pro dopravní stavby již byla publikována v srpnu prostřednictvím SFDI a pro pozemní stavby bude k dispozici od začátku příštího roku. 

Workshop, jehož se zúčastnilo více jak 100 návštěvníků měl výbornou atmosféru, k čemuž přispěly i vhodně zvolené obsahové bloky. Začali jsme obecně aktuální informací o připravovaném zákoně o stavebních výrobcích z dílny MPO, následovaný pohledem ČKAIT na návaznosti návrhových technických norem na normy pro uvedení výrobků na trh. Celý blok velmi zajímavě uzavřel Paul Surin, vedoucí představitel organizace CPE (Construction Product Europe), který jasně formuloval vize, k nimž oblast digitalizace pro oblast výrobků v Evropě směřuje. Bylo více než potěšující, jak se dále během dne dalšími příspěvky jednoznačně v této vizi pohybujeme.


                                        

Druhý blok byl určen již konkrétním koncepčním částem, které jsou potřeba pro následnou implementaci výrobců do metody BIM. První příspěvek ukazoval koncept Digitálního dvojčete jako základního kamene budoucího vybudovaného prostředí ČR (Built Environment). Vždyť výrobek je úplně základní kostkou skládanky a již ten musí mít své propojené digitální dvojče, aby mohl být spojován do větších celků – funkční či konstrukční systém, stavba, město, území. Další příspěvky představily jednak základní stavební kámen propojeného digitálního dvojčete stavby – Datový standard staveb (DSS). A následně pro efektivní práci s daty klíčový i společný jazyk a tím je v digitální době na mezinárodních standardech postavený klasifikační systém. Agentura ČAS po svědomité přípravě vybrala pro testování na pilotních projektech systém CoClass. 


Celý workshop byl završen projekcí toho, jak budou moci výrobci svoje strukturovaná data poskytovat trhu a jak budou začleněny do procesu tvorby informačních modelů stavby. Dále byl představen i pracovní návrh správy DSS, který počítá s širokou angažovaností celého stavebního odvětví, a to samozřejmě včetně výrobců. Skvělou tečkou celé akce byla téměř hodinová živá diskuse, která byla též součástí programu. Z dotazů i přestávkových rozhovorů bylo patrno pozitivní překvapení návštěvníků z konkrétnosti a aktuálnosti představených aktivit ministerstva i agentury ČAS. Pro nás byla pozitivní atmosféra i přijetí připravovaného konceptu velkým povzbuzením do další práce.


Na workshopu jsme také využili konferenční aplikaci, odpovědi na tematické otázky, stejně tak položené otázky, nám poskytli užitečnou zpětnou vazbu od výrobců, zda jsou naše přípravy v souladu s jejich praxí. Aplikaci jsme využili i pro poskytnutí prezentací účastníkům po workshopech.

 

Další workshop pro výrobce připravujeme na únor 2020, zaregistrujte se zde na portále Koncepce BIM a budeme vás včas informovat. Těšíme se na vás.

Související články

 

Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí klasifikačního systému
Martina Kourková  |  23.4.2019
Děkujeme všem respondentům za účast v průzkumu a sdílíme s vámi jeho výsledky.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Spolupráce s poskytovateli CAD – začínáme pracovat
Jaroslav Nechyba  |  20.12.2018
Minulý týden proběhl plánovaný druhý workshop se signatáři Memoranda o spolupráci. Setkání se neslo v pracovní atmosféře a má konkrétní závěry.
Podpis memoranda s CAD poskytovateli
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Při květnovém společném workshopu pořádaném naší agenturou bylo věcně dohodnuto a v září i formálně podepsáno CAD memorandum.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu
Ing. Josef Žák, Ph.D.  |  12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Přihlásit se na kurz CŽV
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky