kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Katalog společností a referenčních projektů BIM

18.12.2019

Spouštíme otevřenou agendu, která nabízí firmám možnost prezentovat svoje služby, které poskytují v souvislosti s metodou BIM a digitalizací stavebnictví obecně.

 

Katalog společností a referenčních projektů je otevřená agenda volně dostupná všem společnostem a podnikatelům nabízející služby podporující digitalizaci českého stavebnictví. 

 

Cílem katalogu je poskytnout co nejpřesnější mapu o různorodých službách a typech produktů, které mohou všichni účastníci stavebních projektů a uživatelé staveb využívat pro zvýšení svojí efektivity a kvality v souvislosti s digitalizací a metodou BIM především.

 

Agenda má za cíl též konkrétně prezentovat vyspělost a připravenost trhu nabízet vzájemně svoje služby a produkty a tím reálně indikovat celkovou vyspělost českého stavebnictví v oblasti digitalizace. Věříme, že se katalog brzy stane zdrojem navázání zajímavých spoluprací.

 

Část referenčních projektů je nabídka soukromému sektoru ukázat svoji vyspělost a inspirovat veřejné zadavatele k větší odvaze implementovat části metody BIM do svých projektů a agend. Věříme, že se i tento záměr podaří a poskytne veřejným zadavatelům více sebevědomí a znalostí o reálném využití BIM v českých projektech.

 

Katalog se sestává ze dvou částí – společnosti a referenční projekty. 

 

Záznam společnosti může vložit zástupce společnosti. Zástupce společnosti musí být zaregistrovaný na portálu KoncepceBIM a společnost tak založí ve svém profilu. Po základním ověření bude tento záznam obratem zveřejněn v Katalogu.

Referenční projekty je možné vkládat nebo se k nim připojovat. Projekt je tedy v katalogu vložen pouze jednou a k němu se může vázat libovolný počet referenčních zakázek (referencí) různých firem. Nově vložený projekt a každá vložená reference k němu podléhá souhlasu vlastníka projektu před jeho zveřejněním v Katalogu. Vlastníkem projektu je investor/zadavatel. Tento krok je důležitý pro udržení kvality a relevance zveřejněných referencí. 

 

Vytvoření nové reference na zakázku realizovanou v rámci konkrétního, v katalogu zaevidovaného a zveřejněného projektu, je možné pouze z editačního formuláře Vámi vytvořené společnosti. Vyberte proto Vaši společnost, pro kterou chcete vytvořit referenci.

 

Věříme, že Katalog oceníte, je možné v něm vyhledávat jak Společnosti, tak Projekty podle různých kritérií – například region, zaměření, obor. Katalog budeme v budoucnu postupně rozšiřovat a provazovat s ostatními agendami portálu KoncepceBIM, a to i podle vašich námětů, tedy  uživatelů portálu. Všechny záznamy společností a referenčních projektů jsou v Katalogu bez jakékoliv úhrady.

 

Věříme, že  Katalog společností a referenčních projektů soukromého sektoru pomůže k popularizaci procesu digitalizace českého stavebnictví a pro váhající bude zajímavým impulsem pro jejich budoucí rozvoj.

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář pro top management
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky