kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Katalog společností a referenčních projektů BIM

Spouštíme otevřenou agendu, která nabízí firmám možnost prezentovat svoje služby, které poskytují v souvislosti s metodou BIM a digitalizací stavebnictví obecně.

 

Katalog společností a referenčních projektů je otevřená agenda volně dostupná všem společnostem a podnikatelům nabízející služby podporující digitalizaci českého stavebnictví. 

 

Cílem katalogu je poskytnout co nejpřesnější mapu o různorodých službách a typech produktů, které mohou všichni účastníci stavebních projektů a uživatelé staveb využívat pro zvýšení svojí efektivity a kvality v souvislosti s digitalizací a metodou BIM především.

 

Agenda má za cíl též konkrétně prezentovat vyspělost a připravenost trhu nabízet vzájemně svoje služby a produkty a tím reálně indikovat celkovou vyspělost českého stavebnictví v oblasti digitalizace. Věříme, že se katalog brzy stane zdrojem navázání zajímavých spoluprací.

 

Část referenčních projektů je nabídka soukromému sektoru ukázat svoji vyspělost a inspirovat veřejné zadavatele k větší odvaze implementovat části metody BIM do svých projektů a agend. Věříme, že se i tento záměr podaří a poskytne veřejným zadavatelům více sebevědomí a znalostí o reálném využití BIM v českých projektech.

 

Katalog se sestává ze dvou částí – společnosti a referenční projekty. 

 

Záznam společnosti může vložit zástupce společnosti. Zástupce společnosti musí být zaregistrovaný na portálu KoncepceBIM a společnost tak založí ve svém profilu. Po základním ověření bude tento záznam obratem zveřejněn v Katalogu.

eferenční projekty je možné vkládat nebo se k nim připojovat. Projekt je tedy v katalogu vložen pouze jednou a k němu se může vázat libovolný počet referenčních zakázek (referencí) různých firem. Nově vložený projekt a každá vložená reference k němu podléhá souhlasu vlastníka projektu před jeho zveřejněním v Katalogu. Vlastníkem projektu je investor/zadavatel. Tento krok je důležitý pro udržení kvality a relevance zveřejněných referencí. 

 

Vytvoření nové reference na zakázku realizovanou v rámci konkrétního, v katalogu zaevidovaného a zveřejněného projektu, je možné pouze z editačního formuláře Vámi vytvořené společnosti. Vyberte proto Vaši společnost, pro kterou chcete vytvořit referenci.

 

Věříme, že Katalog oceníte, je možné v něm vyhledávat jak Společnosti, tak Projekty podle různých kritérií – například region, zaměření, obor. Katalog budeme v budoucnu postupně rozšiřovat a provazovat s ostatními agendami portálu KoncepceBIM, a to i podle vašich námětů, tedy  uživatelů portálu. Všechny záznamy společností a referenčních projektů jsou v Katalogu bez jakékoliv úhrady.

 

Věříme, že  Katalog společností a referenčních projektů soukromého sektoru pomůže k popularizaci procesu digitalizace českého stavebnictví a pro váhající bude zajímavým impulsem pro jejich budoucí rozvoj.

 

 

Související články

 

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Spouštíme agendu blogu – zapojte se
Martina Kourková  |  17.12.2019
Otevíráme prostor aktivním odborníkům, kteří mají praktické zkušenosti s využíváním určitých částí metody BIM a rádi se o ně podělí.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Digitální dvojče stavby – výsledek BIM
Jaroslav Nechyba  |  4.9.2019
Digitální dvojče je tím, co přinese vlastníkovi stavby i jeho dodavatelům očekávanou efektivitu.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
Lucie Kutová  |  1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Skupina „Koncepce BIM v ČR“ na LinkedIn
Jaroslav Nechyba  |  7.6.2019
Jste na profesní sociální síti LinkedIn ? Rádi mezi námi uvítáme nové členy skupiny „Koncepce BIM v ČR“. Diskutujme spolu a buďme aktivní.
Publikujeme první finální výstup pracovní skupiny PS03
Martina Kourková  |  17.4.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Výstupy pracovní skupiny PS02 míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019
Recenzentům registrovaným zde na portálu jsou představeny první výstupy pracovní skupiny PS02, které prošly interním recenzním řízením.
Spolupráce s CzBIM – formální prohlášení o spolupráci
Jaroslav Nechyba  |  13.12.2018
V listopadu bylo podepsáno společné prohlášení o spolupráci mezi agenturou ČAS, Odbornou radou pro BIM (CzBIM) a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
Podpis memoranda s CAD poskytovateli
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Při květnovém společném workshopu pořádaném naší agenturou bylo věcně dohodnuto a v září i formálně podepsáno CAD memorandum.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zaregistrujte se na portálu Koncepce BIM
Martina Kourková  |  15.10.2018
Zaregistrujte se na portálu BIM, diskutujte a staňte se recenzentem.
Co je to BIM – aktualizace
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Dokument Koncepce je z roku 2017. Od té doby se plno věcí rozvinulo, metoda BIM se velmi rychle posouvá dopředu. Takže – Co je to BIM?
Diskuse k obsahu kapitol vítána
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Koncepce je vládou schválený dokument se závaznou platností. Při dynamice oblasti digitalizace, se rozšiřuje okruh poznání i softwarových možností.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky