kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Katalog společností a referenčních projektů BIM

18.12.2019

Spouštíme otevřenou agendu, která nabízí firmám možnost prezentovat svoje služby, které poskytují v souvislosti s metodou BIM a digitalizací stavebnictví obecně.

 

Katalog společností a referenčních projektů je otevřená agenda volně dostupná všem společnostem a podnikatelům nabízející služby podporující digitalizaci českého stavebnictví. 

 

Cílem katalogu je poskytnout co nejpřesnější mapu o různorodých službách a typech produktů, které mohou všichni účastníci stavebních projektů a uživatelé staveb využívat pro zvýšení svojí efektivity a kvality v souvislosti s digitalizací a metodou BIM především.

 

Agenda má za cíl též konkrétně prezentovat vyspělost a připravenost trhu nabízet vzájemně svoje služby a produkty a tím reálně indikovat celkovou vyspělost českého stavebnictví v oblasti digitalizace. Věříme, že se katalog brzy stane zdrojem navázání zajímavých spoluprací.

 

Část referenčních projektů je nabídka soukromému sektoru ukázat svoji vyspělost a inspirovat veřejné zadavatele k větší odvaze implementovat části metody BIM do svých projektů a agend. Věříme, že se i tento záměr podaří a poskytne veřejným zadavatelům více sebevědomí a znalostí o reálném využití BIM v českých projektech.

 

Katalog se sestává ze dvou částí – společnosti a referenční projekty. 

 

Záznam společnosti může vložit zástupce společnosti. Zástupce společnosti musí být zaregistrovaný na portálu KoncepceBIM a společnost tak založí ve svém profilu. Po základním ověření bude tento záznam obratem zveřejněn v Katalogu.

Referenční projekty je možné vkládat nebo se k nim připojovat. Projekt je tedy v katalogu vložen pouze jednou a k němu se může vázat libovolný počet referenčních zakázek (referencí) různých firem. Nově vložený projekt a každá vložená reference k němu podléhá souhlasu vlastníka projektu před jeho zveřejněním v Katalogu. Vlastníkem projektu je investor/zadavatel. Tento krok je důležitý pro udržení kvality a relevance zveřejněných referencí. 

 

Vytvoření nové reference na zakázku realizovanou v rámci konkrétního, v katalogu zaevidovaného a zveřejněného projektu, je možné pouze z editačního formuláře Vámi vytvořené společnosti. Vyberte proto Vaši společnost, pro kterou chcete vytvořit referenci.

 

Věříme, že Katalog oceníte, je možné v něm vyhledávat jak Společnosti, tak Projekty podle různých kritérií – například region, zaměření, obor. Katalog budeme v budoucnu postupně rozšiřovat a provazovat s ostatními agendami portálu KoncepceBIM, a to i podle vašich námětů, tedy  uživatelů portálu. Všechny záznamy společností a referenčních projektů jsou v Katalogu bez jakékoliv úhrady.

 

Věříme, že  Katalog společností a referenčních projektů soukromého sektoru pomůže k popularizaci procesu digitalizace českého stavebnictví a pro váhající bude zajímavým impulsem pro jejich budoucí rozvoj.

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky