kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ

Petr Matějka  |  17.1.2020

V rámci aktivit pracovní skupiny PS05 (Vzdělávání, PR) byla zpracována Zpráva o stavu výuky na českých veřejných vysokých školách stavebního a architektonického zaměření, pracovně nazvaná "BIM EDU Report".

 

Zpráva si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o současném stavu implementace BIM do vzdělávacích programů dotčených vysokých škol a jejich fakult. Reaguje tak na ne vždy zcela jasné představy praxe o tom, zda a jakým způsobem se BIM na zkoumaných institucích vyučuje. Dokument je z velké části zpracován sebeevaluačním způsobem. Jednotlivé vysoké školy nebo jejich fakulty se prezentují v rámci předem připravené jednotné šablony, která se dotýká zejména témat, jako jsou postupy ve výuce, úroveň vzdělávání v kontextu BIM a problémy, se kterými se pracoviště potýkají.

 

Zpráva naopak není komplexním shrnutím činnosti institucí v kontextu BIM, zejména se nezaměřuje na vědecko-výzkumnou činnost, spolupráci s praxí apod., přestože i tyto oblasti mohou být pro kontext okrajově dotčeny. Cílem zprávy také v žádném případě není srovnání úrovně vzdělávání jednotlivých univerzit. Nejen, že tvorba příslušné metriky by byla velmi náročná, ale chtěli jsme dát možnost subjektivnímu vyjádření dotčených institucí a zejména je motivovat ke sdílení svých zkušeností, nezdarů i překážek, se kterými se musí potýkat. Práce s takovým typem informací je totiž jedním ze základních stavebních kamenů budoucího rozvoje. Otevřeně sdílené zkušenosti a problémy institucí, které byly ochotné se o ně podělit, jsou tak pravděpodobně nejhodnotnější částí celé zprávy.

 

 

 

Domníváme se, že přehled je důležitý nejen pro případnou spolupráci akademického, veřejného a soukromého sektoru, ale také pro praxi, která je v roli zaměstnavatele absolventů vysokých škol. Doufáme tedy, že zpráva bude pomyslným prvním krokem k vytvoření širší a podrobnější diskuze, která může v dlouhodobém kontextu vést k zvýšení kvality vzdělávání BIM v ČR.

 

 

 

 

 

 

Více informací o tomto výstupu najdete v Dokumentech pracovní skupiny PS05.

Související články

 

Spouštíme otevřenou agendu - Katalog společností a projektů
Tomáš Prokeš  |  18.12.2019
Spouštíme otevřenou agendu, která nabízí společnostem možnost prezentovat svoje služby, které poskytují v souvislosti s metodou BIM.
Letní report o stavu přípravy výstupů 2019
Jaroslav Nechyba  |  6.9.2019
K jednotlivým výstupům jsme doplnili aktuální stav přípravy a plány pro jejich dokončení.
Povinnost BIM – postupný náběh
Jaroslav Nechyba  |  5.9.2019
Cílem tohoto článku je popsat návrh postupného plynulého náběhu využívání metody BIM při stanovení povinnosti pro veřejné zadavatele.
Digitální dvojče stavby – výsledek BIM
Jaroslav Nechyba  |  4.9.2019
Digitální dvojče je tím, co přinese vlastníkovi stavby i jeho dodavatelům očekávanou efektivitu.
Online recenzní systém České agentury pro standardizaci
1.8.2019
V online recenzním systému máte možnost komentovat výstupy, které tvoří experti pracovních skupin.
Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM
Jaroslav Nechyba  |  26.6.2019
Na základě dohody náměstků MPO a MMR byla agentura ČAS pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny.
 
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Spolupráce MPO s agenturou ČAS
Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018
MPO jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebuje pro tuto odbornou činnost parťáka, který bude nezávislým odborným garantem.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
První metodické výstupy
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
V nejbližších dnech budou připraveny první výstupy pro zveřejnění.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a agenturou ČAS
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Od schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR již uplynul rok a MPO předkládá vládě první roční zprávu o její realizaci.
Co je to BIM – aktualizace
Jaroslav Nechyba  |  15.10.2018
Dokument Koncepce je z roku 2017. Od té doby se plno věcí rozvinulo, metoda BIM se velmi rychle posouvá dopředu. Takže – Co je to BIM?

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky