kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ

Petr Matějka  |  17.1.2020

V rámci aktivit pracovní skupiny PS05 (Vzdělávání, PR) byla zpracována Zpráva o stavu výuky na českých veřejných vysokých školách stavebního a architektonického zaměření, pracovně nazvaná "BIM EDU Report".

 

Zpráva si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o současném stavu implementace BIM do vzdělávacích programů dotčených vysokých škol a jejich fakult. Reaguje tak na ne vždy zcela jasné představy praxe o tom, zda a jakým způsobem se BIM na zkoumaných institucích vyučuje. Dokument je z velké části zpracován sebeevaluačním způsobem. Jednotlivé vysoké školy nebo jejich fakulty se prezentují v rámci předem připravené jednotné šablony, která se dotýká zejména témat, jako jsou postupy ve výuce, úroveň vzdělávání v kontextu BIM a problémy, se kterými se pracoviště potýkají.

 

Zpráva naopak není komplexním shrnutím činnosti institucí v kontextu BIM, zejména se nezaměřuje na vědecko-výzkumnou činnost, spolupráci s praxí apod., přestože i tyto oblasti mohou být pro kontext okrajově dotčeny. Cílem zprávy také v žádném případě není srovnání úrovně vzdělávání jednotlivých univerzit. Nejen, že tvorba příslušné metriky by byla velmi náročná, ale chtěli jsme dát možnost subjektivnímu vyjádření dotčených institucí a zejména je motivovat ke sdílení svých zkušeností, nezdarů i překážek, se kterými se musí potýkat. Práce s takovým typem informací je totiž jedním ze základních stavebních kamenů budoucího rozvoje. Otevřeně sdílené zkušenosti a problémy institucí, které byly ochotné se o ně podělit, jsou tak pravděpodobně nejhodnotnější částí celé zprávy.

 

 

 

Domníváme se, že přehled je důležitý nejen pro případnou spolupráci akademického, veřejného a soukromého sektoru, ale také pro praxi, která je v roli zaměstnavatele absolventů vysokých škol. Doufáme tedy, že zpráva bude pomyslným prvním krokem k vytvoření širší a podrobnější diskuze, která může v dlouhodobém kontextu vést k zvýšení kvality vzdělávání BIM v ČR.

 

 

 

 

 

 

Více informací o tomto výstupu najdete v Dokumentech pracovní skupiny PS05.

Související články

 

Na vysokých školách je BIM samozřejmostí. Konstatuje Zpráva o stavu výuky na VŠ
21.9.2022
Metoda BIM je již dnes běžnou součástí studia stavařských oborů. Zkušenosti z výuky shrnuje Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Zástupci VŠ stavebního zaměření a soukromého sektoru diskutovali
5.8.2021
Proběhl společný workshop zástupců českých vysokých škol stavebního zaměření se zástupci soukromého sektoru.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Jaké dovednosti a znalosti BIM by měli mít studenti VŠ?
24.5.2021
Nový dokument pomohl zmapovat dovednosti a znalosti BIM na českých vysokých školách stavebního zaměření.
Řešení v rukou projektových a stavebních firem
15.1.2021
Oblast vzdělávání bude v souladu s dlouhodobým plánem Koncepce BIM jednou z hlavních priorit roku 2021.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Informační management a úloha vzdělávání na vysokých školách
18.11.2020
Svět kolem nás se mění fascinující rychlostí. Jen za posledních 25 let se změnil k nepoznání. A jakkoli k těmto změnám sami přispíváme ..

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky