kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ

Petr Matějka  |  17.1.2020

V rámci aktivit pracovní skupiny PS05 (Vzdělávání, PR) byla zpracována Zpráva o stavu výuky na českých veřejných vysokých školách stavebního a architektonického zaměření, pracovně nazvaná "BIM EDU Report".

 

Zpráva si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o současném stavu implementace BIM do vzdělávacích programů dotčených vysokých škol a jejich fakult. Reaguje tak na ne vždy zcela jasné představy praxe o tom, zda a jakým způsobem se BIM na zkoumaných institucích vyučuje. Dokument je z velké části zpracován sebeevaluačním způsobem. Jednotlivé vysoké školy nebo jejich fakulty se prezentují v rámci předem připravené jednotné šablony, která se dotýká zejména témat, jako jsou postupy ve výuce, úroveň vzdělávání v kontextu BIM a problémy, se kterými se pracoviště potýkají.

 

Zpráva naopak není komplexním shrnutím činnosti institucí v kontextu BIM, zejména se nezaměřuje na vědecko-výzkumnou činnost, spolupráci s praxí apod., přestože i tyto oblasti mohou být pro kontext okrajově dotčeny. Cílem zprávy také v žádném případě není srovnání úrovně vzdělávání jednotlivých univerzit. Nejen, že tvorba příslušné metriky by byla velmi náročná, ale chtěli jsme dát možnost subjektivnímu vyjádření dotčených institucí a zejména je motivovat ke sdílení svých zkušeností, nezdarů i překážek, se kterými se musí potýkat. Práce s takovým typem informací je totiž jedním ze základních stavebních kamenů budoucího rozvoje. Otevřeně sdílené zkušenosti a problémy institucí, které byly ochotné se o ně podělit, jsou tak pravděpodobně nejhodnotnější částí celé zprávy.

 

 

 

Domníváme se, že přehled je důležitý nejen pro případnou spolupráci akademického, veřejného a soukromého sektoru, ale také pro praxi, která je v roli zaměstnavatele absolventů vysokých škol. Doufáme tedy, že zpráva bude pomyslným prvním krokem k vytvoření širší a podrobnější diskuze, která může v dlouhodobém kontextu vést k zvýšení kvality vzdělávání BIM v ČR.

 

 

 

 

 

 

Více informací o tomto výstupu najdete v Dokumentech pracovní skupiny PS05.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Předregistrace na kurz vzdělávání
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky