kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Obecná metodika pro řízení změn – Change management

Ing. Zdeněk Lustig  |  24.1.2020

Digitalizace  znamená obrovskou změnu pro stavebnictví. Obecně ze studií vyplývá, že až 66 % IT  projektů končí nezdarem. Ze zkušeností expertů pro tuto oblast se podcenění nebo neřízení procesu změny v organizaci na případném nezdaru podílí významným způsobem. Detekce a upozornění na tuto skutečnost již v sobě obsahuje vládou schválená Koncepce BIM, a to konkrétně kapitola 5.12., což se promítlo i do schválených doporučení.

 

Domníváme se, že obecná znalost tématu Řízení změny (Change management) je v stavebním sektoru velmi malá. Účel prvního dokumentu ze série zaměřené na tuto oblast je vytvořit obecný kompilát základních pravidel a principů a tím navést  manažery firem a organizací na tuto oblast tak, aby se řízením změny začali více strukturovaně a detailně zabývat. Podle současného pojetí je pro úspěšně provedenou změnu podstatný přístup lidí.

Další metodika pro tuto oblast již bude konkrétně zaměřená na oblast přechodu organizace na digitální procesy a práci s daty v informačních systémech. Klíčovým systémem pro efektivní využití metody BIM je společné datové prostředí (CDE), což není nic jiného než specifický informační systém.

 

Věříme, že pozitivní odezva stavebního sektoru, následné vzdělávání v této oblasti a publikované metodiky pomohou sektoru lépe zvládnout přechod k digitalizaci.

 

Více informací o tomto výstupu najdete v Dokumentech pracovní skupiny PS02.

Související články

 

10 důvodů proč se zapojit do Programu pilotních projektů BIM
Jan Lodl  |  19.9.2022
Digitalizace je realitou dneška, stejně jako metoda BIM. Využít všechny výhody, které digitalizace přináší lze jen v případě, že se na ni připravíte.
Workshop Asociace pro veřejné zakázky pomohl vytvořit Akční plán zadavatele
16.7.2022
Věcná diskuse a debata nakonec směřující ke shodě. Skvěle připravený workshop AVZ dokázal, že i v debatách o metodě BIM lze najít společnou řeč.
Jak začít s BIM? Přehledný leták vás provede krok za krokem
Jan Lodl  |  14.7.2022
Metoda BIM znamená změnu dosavadního způsobu práce. Proto je potřeba ji nejprve zavést do organizace. Pomůže s tím nový leták „Jak začít s BIM“.
Vyplatí se použít BIM? Spočítejte si to
Jan Lodl  |  1.9.2021
Vydání české verze Analýzy nákladů a přínosů metody BIM odpovídá na řadu otázek. Zejména na tu, jestli se na tom kterém projektu BIM vyplatí.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Change management pro digitalizaci organizace
Ing. Zdeněk Lustig  |  30.7.2020
Vydána druhá metodika k tématu change managementu, která popisuje detailněji aspekty změny při digitalizaci procesů organizace.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky