kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Obecná metodika pro řízení změn – Change management

Ing. Zdeněk Lustig  |  24.1.2020

Digitalizace  znamená obrovskou změnu pro stavebnictví. Obecně ze studií vyplývá, že až 66 % IT  projektů končí nezdarem. Ze zkušeností expertů pro tuto oblast se podcenění nebo neřízení procesu změny v organizaci na případném nezdaru podílí významným způsobem. Detekce a upozornění na tuto skutečnost již v sobě obsahuje vládou schválená Koncepce BIM, a to konkrétně kapitola 5.12., což se promítlo i do schválených doporučení.

 

Domníváme se, že obecná znalost tématu Řízení změny (Change management) je v stavebním sektoru velmi malá. Účel prvního dokumentu ze série zaměřené na tuto oblast je vytvořit obecný kompilát základních pravidel a principů a tím navést  manažery firem a organizací na tuto oblast tak, aby se řízením změny začali více strukturovaně a detailně zabývat. Podle současného pojetí je pro úspěšně provedenou změnu podstatný přístup lidí.

Další metodika pro tuto oblast již bude konkrétně zaměřená na oblast přechodu organizace na digitální procesy a práci s daty v informačních systémech. Klíčovým systémem pro efektivní využití metody BIM je společné datové prostředí (CDE), což není nic jiného než specifický informační systém.

 

Věříme, že pozitivní odezva stavebního sektoru, následné vzdělávání v této oblasti a publikované metodiky pomohou sektoru lépe zvládnout přechod k digitalizaci.

 

Více informací o tomto výstupu najdete v Dokumentech pracovní skupiny PS02.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Předregistrace na kurz vzdělávání
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky