kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Pilotní projekty BIM

 

Níže najdete pilotní projekty Partnerů Programu pilotních projektů z řad veřejných zadavatelů. 

 

Níže najdete pilotní projekty Partnerů Programu pilotních projektů z řad veřejných zadavatelů. 

 

CDE Zlínského kraje
Zlínský kraj  |  12.11.2020
Více informací o tomto pilotním projektu.
Spojovací krček základní školy s budovou tělocvičny
12.11.2020  | Statutární město Třinec
Více informací o tomto pilotním projektu.
Využití CDE v organizaci Magistrátu města Třinec
12.11.2020  | Statutární město Třinec
Více informací o tomto pilotním projektu.
VŠB-TUO: Strategie BIM
3.11.2020  | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Více informací o projektu.
D35 Staré Město – Mohelnice
14.9.2020  | Ředitelství silnic a dálnic ČR
Více o pilotním projektu D35 Staré Město – Mohelnice: Studie
I/34 Pelhřimov západní obchvat
14.9.2020  | Ředitelství silnic a dálnic ČR
Více o pilotním projektu I/34 Pelhřimov západní obchvat: DUR
D11 Trutnov – státní hranice: DUR
14.9.2020  | Ředitelství silnic a dálnic ČR
Více o pilotním projektu D11 1109 Trutnov – státní hranice: DUR
D35 Opatovice nad Labem – Časy
14.9.2020  | Ředitelství silnic a dálnic ČR
Více o pilotním projektu D35 Opatovice nad Labem – Časy: DSP
Výstavba justičního areálu
14.9.2020  | Ministerstvo spravedlnosti
Více informací o tomto projektu v Ústí nad Labem.
Výstavba justičního areálu
14.9.2020  | Ministerstvo spravedlnosti
Více o tomto pilotním projektu v Českých Budějovicích.
Pasportizace a efektivní správa majetku
14.9.2020  | Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův brod
Více informací o pilotním projektu Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův brod,
Operační stř. složek IZS
14.9.2020  | Karlovarský kraj
Více informací o projektu operačního střediska složek IZS

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky