kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kraj Vysočina - projekt EDUBIM

23.2.2020

Cílem projektu je zmapování stávajících procesů v celém životním cyklu stavby v organizaci veřejného zadavatele, respektive na krajském úřadě kraje Vysočina a navržení nových procesů respektujících průběžně vydávané metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury a České agentury pro standardizaci, tak aby byl zadavatel připraven na zavedení povinnosti používat metodu BIM pro nadlimitní veřejné zakázky od roku 2022.

 

Součástí projektu je návrh konkrétního funkčního modelu CDE s ohledem na architekturu informačních systémů Kraje Vysočina a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

 

V rámci projektu běží i spolupráce s partnerským regionem Dolní Rakousko, kdy na obou stranách hranice dochází k prakticky velmi podobnému zadání.

Obě strany v průběhu projektu vytipují 3 klíčové procesy, u kterých bude identifikován největší přínos pro organizaci zadavatele a tyto 3 procesy podrobí detailnějšímu zkoumání. Následně budou tyto nově nabyté zkušenosti oběma stranami sdíleny, tak aby se oba partneři vzájemně obohatili.

 

Harmonogram projektu  
Výběr dodavatele pro procesní analýzu 10/2019
Analytická část (mapování stávajících procesů)  11/2019 - 03/2020 
Návrhová část (navržení nových procesů)  03/2020 - 10/2020
VYhodocení projektu s partnerem z Dolního Rakouska  11/2020

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky