kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Projekt IDEA-BIM

Kraj Vysočina  |  6.2.2020

Cílem projektu je zavedení systému evidence majetku a vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu a krajem řízených organizací v oblasti digitalizace stavebnictví a navazujících agend. Projekt bude navazovat na projekt EDUBIM, realizace se předpokládá v období 2020-2021.

 

Součástí projektu bude pasportizace cca 35 vybraných objektů spravovaných krajem, respektive společnostmi, jež jsou krajem zřízeny. V rámci toho bude vytvořena struktura číselníků a pasportizované majetky budou následně zavedeny do CAFM systému.

V rámci programu „train the trainer“ budou proškoleni vybraní klíčoví zaměstnanci, kteří následně budou šířit osvětu mezi své kolegy a spolupracující partnery.

 

 

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky