kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výstavba tělocvičny při ZŠ Gustawa Przeczka a českou Jubilejní Masarykovou ZŠ

7.2.2020

Hlavní účel nově budovaného areálu je přístavba tělocvičny se zázemím a spojující chodbou mezi polskou ZŠ Gustawa Przeczka a českou Jubilejní Masarykovou ZŠ. 

 

Využití metody BIM na tomto projektu spočívalo zejména ve zpracování informačního modelu stavby a použití CDE pro řízení vybraných procesů a komunikace mezi oddělením výstavby na straně zadavatele a projektanta, generálního zhotovitele a několika dalších subjektů na straně dodavatelů díla.

 

 

Stavbu se podařilo v květnu roku 2019 uvést do provozu a nyní již slouží jak pro sportovní aktivity základní a mateřské školy, tak v mimoškolní době i širší veřejnosti.

 

Z původně zamýšleného rozsahu ještě zbývá dobudovat spojovací krček mezi tělocvičnou a školami. Z důvodu kolizí s podzemními inženýrskými sítěmi bylo rozhodnuto o změně v projektu. V současnosti se intenzivně pracuje na získání stavebního povolení, aby mohla být i tato zbývající část projektu co možná nejdříve dobudována.

 

Cíle BIM  
Cíl 1  3D model skutečného provedení stavby
Předpoklady a kroky Role autorského dozoru, jako zpracovatele 3D modelu skutečného provedení stavby, do kterého budou postupně v průběhu výstavby vkládány certifikáty, informační štítky dodaných technologických zařízení, návody na údržbu, záruční doba a kontakty na příslušná servisní střediska. Tyto informace budou následně použity ve fázi užívání.
Cíl 2  Vytvoření prostředí CDE
Předpoklady a kroky V CDE nastavit procesy pro tvorbu a odsouhlasení změnových listů, vzorkování materiálů, ukládání fotodokumentace z průběhu výstavby, nastavit nástroj pro komunikaci jednotlivých složek stavby v rámci zápisů z kontrolních dnů, případně zápisů BOZ.
Cíl 3  Pořízení a implementace nástroje pro řízení úkolů a nedodělků na stavbě
Předpoklady a kroky Implementace nástroje pro přehlednou správu nedodělků, změn, chyb a dalších úkolů, které jsou spojené s každodenním řízením stavební zakázky. Nastavení rolí pro technický dozor, autorský dozor, BOZP ve spolupráci se zhotovením stavby, zjednodušení a zpřehlednění práce všech těchto subjektů podílejících se na výstavbě.
Cíl 4 Aktualizace BIM Execution Plan (BEP)
Předpoklady a kroky Po ukončení realizace tělocvičny je nutné vyhodnocení tohoto pilotního projektu a následně i úprava BEP tak, aby byl dále použitelný i na následujících projektech BIM, které město v budoucnu bude realizovat.
Základní informace  
Název projektu Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10
Zadavatel Město Třinec
Projektant Fiala Architects, s.r.o.
Zhotovitel Hochtief CZ, a.s.
Místo stavby pozemky parc. č. - 232, 233/1, 240, 241, 242/1,
242/2, 243/2, 242/2, 243/1, 245, 247, 248, 249; K.ú.: Třinec
Správce stavby není
Výše investic 83 000 000 včetně DPH
Počet budov  1
Celková plocha pozemku  
Celková zastavěná polocha  2 048,54 m2
Celková užitná polocha budov 1 903,92 m2
Celkový obestavěný prostor 16 216 m3
Počet podlaží - podzemní/nadzemní 1/0
Smluvní podmínky  
Smlouva o dílo Typ smlouvy uzavřené s projektantem
Smlouva o dílo Typ smlouvy uzavřené se zhotovitelem
  Smluvní dokumenty BIM nejsou

 

 

 

 

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky