kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Využití datového standardu pro FM a pasportizaci stávajících staveb

7.2.2020

Cílem projektu je implementace datového standardu pro nasazení robustního CAFM systému propojeného na stávající ERP.

 

Součástí projektu je vytvoření číselníků a třídníků pro různé druhy objektů a prostor, které se na letišti vyskytují a třídění zařízení a technologických celků tak, aby číselníky vyhovovaly rozličným agendám Facility managementu, zejména pak preventivní údržbě, bezpečnostním kontrolám a revizím, ekonomickému výkaznictvím ve vztahu k využívaným plochám, atp.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky