kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Centrum pro aktivní seniory

Statutární město Třinec  |  7.2.2020

Návrh stavby je koncipován jako dvoupodlažní, v přízemí počítá s tělocvičnou pro pohybové aktivity seniorů, s šatnami a dalším potřebným zázemím, na patře pak bude k dispozici počítačová učebna a víceúčelový sál s pódiem, který nabídne dostatečný prostor ke kulturním i společenským akcím či k přednáškám.

 

Hlavní motivací zadavatele pro rozhodnutí využít při stavbě BIM:

Využití CDE jako nástroje pro sdílení informací o projektu nejen mezi odborem výstavby a spolupracujícími externími subjekty, ale aktivní zapojení do vybraných procesů i dalších klíčových odborů a oddělení magistrátu a postupná digitalizace těchto agend.

 

Identifikovaný prostor pro ověřování metodik ČAS
Ověření metodik pro smluvní standard a BIM protokol, na
  • projekční práce
  • technický dozor stavebníka
  • stavební práce
Využití jednotného datového standardu při tvorbě dokumentace pro výběr zhotovitele a následně i při zpracování prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provádění stavby.

 

 

 

Na podzim minulého roku došlo k mezi Českou agenturou pro standardizaci a statutárním městem Třinec k podpisu Dohody o spolupráci na pilotním projektu Centra pro aktivní seniory s využitím metody BIM.

 

Město Třinec je jedním z prvních odvážných v Česku, které metodu BIM zavádějí a aplikovalo ji již na konkrétní stavbě. Mezi veřejnými zadavateli je jedním z těch, kteří se v praktické implementaci metody BIM dostali nejdále. Význam Třince, jakožto inovátora, podtrhl i podpis Prohlášení o spolupráci a koordinaci postupů, které 2. října minulého roku podepsala primátorka města Třinec, paní Věra Palkovská, s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

 

Jak říká paní primátorka:

„Město se chová jako dobrý hospodář a toto memorandum je výsledkem spolupráce s ministerstvem průmyslu a obchodu, které si velmi ceníme a která započala už v roce 2015 na cestě k pasportizaci a digitalizaci informací o majetku města. Jsme průkopníky v této oblasti a máme za cíl přetvářet motto „tři kroky napřed“ do každodenní reality, kdy chceme využít dostupné technologie této doby a propojit je s informacemi o majetku města,“

 

 

 Monitorovací zprávy projektu:  
 Vstupní monitorovací zpráva, 10.3. 2021    

 

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky