kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Kampus Albertov

7.2.2020

V současnosti jednáme se zástupci Univerzity Karlovy o podpisu Dohody o spolupráci na pilotním projektu BIM.

 

Tím je stavba Kampusu Albertov, sestávající zejména ze 2 rozsáhlých objektů, tzv. Biocentrum a Globcentrum.

 

V létě minulého roku byla podána žádost o územní rozhodnutí pro objekty Biocentra a Globcentra. Jako první se v prosinci podařilo získat sloučené územní a stavební povolení na provizorní menzu. V roce 2020 by mělo, pokud půjde vše podle plánu, dojít k získání územních rozhodnutí a následně k vydání stavebních povolení.

 

Identifikovaný prostor pro ověřování metodik ČAS
Ověření metodik pro smluvní standard a BIM protokol, na
 • projekční práce
 • stavební dozor / technický dozor
 • stavební práce
Soutěžení některých z těchto prací s využitím metodiky pro hodnocení ekonomické výhodnosti zakázky

 

 

Hlavní motivací zadavatele pro rozhodnutí využít při stavbě BIM:

 

 • Zájem předejít prostorovým kolizím a složitému vypořádávání těchto kolizních stavů v průběhu výstavby (mnoho změnových požadavků apod.)
  • mnoho produktovodů na technické, resp. medicinální plyny,
  • negativní zkušenost z minulých projektů
 • Optimalizovat logistiku výstavby (omezené prostorové možnosti v dané lokalitě)
 • Využití dat z modelu pro následné agendy Facility Managementu a využití v CAFM systémech
  • jistota, že se nezapomene vykonat nějaká povinná kontrola nebo činnost (značné množství moderních technologií a zařízení, výměny HEPA filtrů, apod.)
  • automaticky generované výkazy výměr (např. plochy pro speciální úklid, výmalbu, apod.)

 

Zamýšlené použití software:

 •  CDE (Common Data Environment) pro řízení informací o projektu
 •  CAFM (Computer Aided Facility Management) pro řízení FM procesů

 

Podrobné informace naleznete na stránkách https://kampusalbertov.cuni.cz/ 

 

Monitorovací zprávy projektu:  
Vstupní monitorovací zpráva, 10.3. 2021                                                 

Kontaktní formulář

 

Podmínky