kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Sdílení prostorových dat a informací o stavebních objektech mezi IS DMVS Libereckého kraje a IS Správy železnic.

7.2.2020

Tento pilotní projekt se skládá ze dvou částí. První z nich řeší sdílení dokumentace skutečného provedení stavby mezi Správou železnic a krajem, druhá pak řeší návaznosti na digitální technickou mapu.

Cíle BIM 

1/ Vytvoření návrhu koncepce technického řešení pro Sdílení dokumentace skutečného provedení železničních staveb DSPS mezi Digitální technickou mapou Libereckého kraje DTM LK a BIM infrastrukturou Správy železnic.

 • Definice podrobnosti dílčích modelů (grafické i informační) 
 • Definice rozhraní - vstupů a výstupů pro potřeby obou stran
 • Zpracování návrhu strukturace VF IFC pro typové železniční stavby

  2/ Vytvoření koncepce technického řešení pro Sdílení dat z digitální technické mapy Libereckého kraje (DTM LK) pro potřeby infrastruktury Správy železnic - budoucích staveb a projektů v úrovni DUR.

 • Definice podrobnosti dílčích modelů (grafické i informační)
 • Definice rozhraní - vstupů a výstupů pro potřeby obou stran
 • Vymezení typových železničních staveb pro sdílení s VS
 • Zpracování návrhu strukturace VF IFC pro typové železniční stavby

 

 3/ Vytvoření návrhu nové identifikace základních prostorových objektů pro sdílení dat mezi DTM LK a TPI, železniční bází geodat Správy železnic. Harmonizace návrhu s JVF DTM DMVS.

 • Definice podrobnosti dílčích modelů (grafické i informační)
 • Definice rozhraní - vstupů a výstupů pro potřeby obou stran
 • Zpracování návrhu strukturace VF IFC pro typové železniční stavby

 

4/ Vytvoření návrhu metodiky k definování, prostorovému vymezení a jednoznačné identifikaci objektů pro evidenci (registraci) a pasportizaci dopravní a technické infrastruktury Správy železnic v DTM DMVS Libereckého kraje prostřednictvím JVF DTM.

 • Harmonizace návrhu s JVF DTM DMVS

 

Použité metodiky ČAS:

V současné době nemá Agentura k dispozici žádné metodiky, které by bylo možné na projektu využít.

 

Základní informace  
Název projektu Sdílení prostorových dat a informací stavebních objektů mezi IS DMVS LK a IS SŽDC (prostřednictvím JVF DTM)
Zadavatel Liberecký kraj, SŽDC
Zpracovatel návrhu Správa železniční geodézie SŽG - Ústí nad Labem
Implementátor návrhů do DMVS LK Georeal, Liberecký kraj, SŽDC
Lokace Technologické centrum LK, eGovernment ČR
Základní popis předmětu sdílení
 • Registrace dopravních staveb a jejich částí v účelové mapě povrchové situace DTM DMVS LKFormulace požadavků na vzájemnou výměnu dat   
 • Formulace požadavků na vzájemnou výměnu dat
 • Určení formátu pro sdílení dat „stavebních objektů“ staveb a jejich částí
Smluvní podmínky  
Typ smlouvy uzavřené s partnerem DMVS LK SŽDC - Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje
Typ smlouvy uzavřené 
se správcem IS DMVS LK
Georeal - Zajištění provozu, správy a rozvoje Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky