kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Připravujeme workshopy ve 2. čtvrtletí 2020 - dubnové odloženy

Připravujeme pro vás workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny. Avšak vzhledem k aktuální situaci v ČR , nařízení vlády a generálního ředitele agentury ČAS, vás informujeme o odložení dubnových plánovaných akcí na neurčito. Akce v květnovém a dalším období prozatím optimisticky ponecháváme, budeme vás průběžně informovat dle vývoje situace. Těšíme se na vás při nejbližší možné příležitosti. Pevné zdraví všem. 

 

Prvním z workshopů, který prozatím odkládáme, je workshop ke klasifikačnímu systému, který byl plánován na 7.4. 2020 v Národním archivu ČR, Praha 4.
Workshop určený široké odborné veřejnosti zaměřený na uvedení nového klasifikačního systému, který bude postupně implementován a ověřován v rámci pilotní projektů a dalších připravovaných agend státu. Klasifikační systém bude i součástí připravovaného Datového standardu staveb. Koncept workshopu je představit novou mezinárodní organizaci, jejíž jsme zakládajícím členem, obsah klasifikačního systému, jeho užívání a dostupnost pro užití a testování.


Další z odložených workshopů je určen pro pedagogy SPŠ se stavebním zaměřením, tentokrát na téma Naplňování Koncepce BIM a výuka na SŠ – otázky a odpovědi. Workshop patří k pravidelné sérii aktivit na podporu výuky metody BIM na středních stavebních školách. Workshop je uzavřený a určený odborným pedagogům. Workshop byl plánován na 16.4. v sídle Agentury ČAS.

Školení Smluvní standard, BIM protokol a přílohy 
Zadávání veřejných zakázek, metodika, hodnocení ekonomické výhodnosti
-
15.4. a 29.4. - odloženo
Celodenní školení jsou určena veřejným zadavatelům. Cílem je poskytnout veřejným zadavatelům praktické postupy pro aplikaci vydaných metodik do pilotních projektů. Přednostně bude kapacita školení alokována pro účastníky pilotních projektů Koncepce BIM.

V dalším období v květnu a v červnu prozatím plánujeme a doufáme, že se uskuteční následující workshopy:

Workshop pro veřejné zadavatele, 19.5. 2020, v sídle MPO - odloženo
Workshop je určený veřejným zadavatelům, kteří se doposud nezapojili do pilotních projektů v rámci agendy agentury ČAS. Cílem je poskytnout jim ucelený přehled o aktuálním stavu přípravy metodik, jejich dostupnost pro jejich aktivity a iniciovat spuštění dalších pilotních projektů s ohledem na blížící se milník povinnosti od roku 2022. Velký prostor na workshopu bude věnován též diskusi a dotazům účastníků.

 

Workshop pro software dodavatele, 9.6. 2020, v sídle MPO - odloženo
Specializovaný workshop je určen všem softwarovým poskytovatelům, kteří vyvíjí či distribuují v ČR systémy, které pracují s informačním modelem stavby ve formátu IFC. Cílem workshopu je poskytovatele informovat o možnosti začít využívat Datový standard staveb, seznámit je s jeho dalším plánovaným rozvojem v souladu s přijímanými evropskými normami EN 23386 a EN 23387. Na workshopu bude též představen datový formát a jeho struktura pro přenos datových šablon elementů informačního modelu stavby a předpis pro validaci IFC modelu zpracovaného na základě těchto šablon.

 

Pozvánky s programem a registrace na všechny workshopy budou zveřejněny s předstihem před konáním jednotlivých akcí.

Nepřehlédněte letošní ročník Summit Koncepce BIM, který se uskuteční 19.11. 2020 v PVA EXPO PRAHA. Více informací a registrace na www.SummitKoncepceBIM.cz

 

Související články

 

Druhý ročník Summitu Koncepce BIM: 24. února 2021
Martina Kourková  |  20.1.2022  | Osvěta
Summit Koncepce BIM proběhne on-line 24. 2. v PVA EXPO PRAHA. Zavádění metody BIM ve veřejné správě tu představí experti z řady evropských zemí.
Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský
Jan Lodl  |  27.8.2021  | Osvěta
Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021  | Osvěta
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Radka Páleníková  |  17.6.2021  | Osvěta
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021  | Osvěta
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019  | Osvěta
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019  | Osvěta
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019  | Osvěta
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
28.6.2019  | Osvěta
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019  | Osvěta
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshopy k pilotním projektům
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018  | Osvěta
Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky