kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Připravujeme workshopy ve 2. čtvrtletí 2020 - dubnové odloženy

Připravujeme pro vás workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny. Avšak vzhledem k aktuální situaci v ČR , nařízení vlády a generálního ředitele agentury ČAS, vás informujeme o odložení dubnových plánovaných akcí na neurčito. Akce v květnovém a dalším období prozatím optimisticky ponecháváme, budeme vás průběžně informovat dle vývoje situace. Těšíme se na vás při nejbližší možné příležitosti. Pevné zdraví všem. 

 

Prvním z workshopů, který prozatím odkládáme, je workshop ke klasifikačnímu systému, který byl plánován na 7.4. 2020 v Národním archivu ČR, Praha 4.
Workshop určený široké odborné veřejnosti zaměřený na uvedení nového klasifikačního systému, který bude postupně implementován a ověřován v rámci pilotní projektů a dalších připravovaných agend státu. Klasifikační systém bude i součástí připravovaného Datového standardu staveb. Koncept workshopu je představit novou mezinárodní organizaci, jejíž jsme zakládajícím členem, obsah klasifikačního systému, jeho užívání a dostupnost pro užití a testování.


Další z odložených workshopů je určen pro pedagogy SPŠ se stavebním zaměřením, tentokrát na téma Naplňování Koncepce BIM a výuka na SŠ – otázky a odpovědi. Workshop patří k pravidelné sérii aktivit na podporu výuky metody BIM na středních stavebních školách. Workshop je uzavřený a určený odborným pedagogům. Workshop byl plánován na 16.4. v sídle Agentury ČAS.

Školení Smluvní standard, BIM protokol a přílohy 
Zadávání veřejných zakázek, metodika, hodnocení ekonomické výhodnosti
-
15.4. a 29.4. - odloženo
Celodenní školení jsou určena veřejným zadavatelům. Cílem je poskytnout veřejným zadavatelům praktické postupy pro aplikaci vydaných metodik do pilotních projektů. Přednostně bude kapacita školení alokována pro účastníky pilotních projektů Koncepce BIM.

V dalším období v květnu a v červnu prozatím plánujeme a doufáme, že se uskuteční následující workshopy:

Workshop pro veřejné zadavatele, 19.5. 2020, v sídle MPO - odloženo
Workshop je určený veřejným zadavatelům, kteří se doposud nezapojili do pilotních projektů v rámci agendy agentury ČAS. Cílem je poskytnout jim ucelený přehled o aktuálním stavu přípravy metodik, jejich dostupnost pro jejich aktivity a iniciovat spuštění dalších pilotních projektů s ohledem na blížící se milník povinnosti od roku 2022. Velký prostor na workshopu bude věnován též diskusi a dotazům účastníků.

 

Workshop pro software dodavatele, 9.6. 2020, v sídle MPO - odloženo
Specializovaný workshop je určen všem softwarovým poskytovatelům, kteří vyvíjí či distribuují v ČR systémy, které pracují s informačním modelem stavby ve formátu IFC. Cílem workshopu je poskytovatele informovat o možnosti začít využívat Datový standard staveb, seznámit je s jeho dalším plánovaným rozvojem v souladu s přijímanými evropskými normami EN 23386 a EN 23387. Na workshopu bude též představen datový formát a jeho struktura pro přenos datových šablon elementů informačního modelu stavby a předpis pro validaci IFC modelu zpracovaného na základě těchto šablon.

 

Pozvánky s programem a registrace na všechny workshopy budou zveřejněny s předstihem před konáním jednotlivých akcí.

Nepřehlédněte letošní ročník Summit Koncepce BIM, který se uskuteční 19.11. 2020 v PVA EXPO PRAHA. Více informací a registrace na www.SummitKoncepceBIM.cz

 

Související články

 

Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
Tomáš Prokeš  |  28.6.2019
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky
Ing. Pavel Pour  |  31.5.2019
V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný Agenturou ČAS se konal 2. dubna. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
CoClass – seznámení odborné veřejnosti s klasifikačním systémem
13.5.2019
V květnu proběhl mezinárodní workshop, jehož cílem bylo informovat českou stavební veřejnost o principech a možnostech klasifikačního systému CoClass.
Přednáška pracovní skupiny PS02 pro studenty VŠTE v Českých Budějovicích
24.4.2019
Činnost pracovní skupiny PS02 byla představena studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Mezinárodní workshop – klasifikační systémy – Tallinn, Estonsko
Jaroslav Nechyba  |  13.12.2018
Na konci října jsme se v Tallinu spolu s Estonci, Finy a Litevci věnovali na workshopu tématu klasifikačních systémů.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky