kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

D11 1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem: DSP

Ředitelství silnic a dálnic  |  17.4.2020

Základní informace o projektu

Pilotní projekt je cílen na převedení části existující projektové dokumentace (DSP) realizované stavby dálnice D11 v úseku Hradec Králové – Předměřice nad Labem (úsek 1106.1) do podoby informačního modelu stavby (BIM). Smyslem pilotního projektu je zmapovat potřeby, nástroje, principy a využitelnost metody BIM v investiční přípravě staveb ve fázi stavebního řízení, tj. zaměřuje se primárně na stavebně technické detaily díla.

Dále má projekt definovat další postupy a využití informačního modelu stavby pro navazující stupně projektové přípravy a realizace. 

 

Hlavní motivace pro zadavatele pro rozhodnutí využít při stavbě BIM

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, jakožto veřejná investorská organizace, je vázané povinnostmi vyplývajícími z „Koncepce zavádění metody BIM v ČR“ schválené vládou ČR dne 25. září 2017 usnesením č. 682.

Veškeré pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR mají za cíl ověřit možnosti, využitelnost a přínosy metody BIM v rámci celoživotního cyklu stavby (příprava, výstavba, správa), stejně tak jako její dopady do vnitropodnikových procesů napříč organizací. 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram dle smluvních termínů plnění

04/2020  Požadavky na plán realizace BIM (BEP)
08/2020  Tvorba konsolidovaného 3D modelu
11/2020  Konsolidovaný informační model stavby (BIM)
02/2021  Závěrečná hodnotící zpráva, která má obsahovat:
  • zhodnocení rozdílů a potenciálních přínosů mezi dokumentací DSP a „BIM DSP"
  • analýza kolizí, nedostatků a potřeb projektové dokumentace tvořené za použití metody BIM včetně definice vstupů pro navazující stupně PD
  • požadavky na přesnosti modelů, definice minimálních a optimálních požadavků
  • vazba a využití modelu BIM pro státní povolovací procesy (vydání stavebního povolení),
  • analýza možností modelu BIM při stanovení odhadu kubatur materiálů, tj. kontrola výměr
  • dopady do oborově platných metodik BIM (vydaných SFDI) a vnitropodnikových standardů

 

Dokumenty a jiné zajímavé odkazy naleznete níže.

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky