kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Úvodní dokument pro oblast společného datového prostředí (CDE)

Účelem dokumentu, který je primárně určen zadavatelům pro základní orientaci v atributech, které je potřeba zvážit před či během výběru konkrétního softwarového řešení, je poskytnout zadavateli souhrnně kvalifikované informace o atributech, tedy podstatných vlastnostech, které odlišují CDE od jiných informačních systémů a které by měl zadavatel při výběru zohlednit.

 

Společné datové prostředí (CDE) je centrálním zdrojem informací používaných k jejich shromažďování, správě a šíření pro celý tým projektu. Vytvoření tohoto centrálního zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými účastníky projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám.

 

Informacemi jsou v CDE rozuměny nejen veškeré dokumenty (např. informační modely – obsahující grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či naskenované dokumenty a další), včetně jejich popisných údajů (vlastností), ale i veškerá komunikace a procesy s nimi spojené, a to vše propojené na jediném místě.

Dokument popisuje základní charakteristiky systému CDE pro následující oblasti:

  • základní požadavky na funkčnosti,
  • technické řešení spolu s bezpečností a přístupností,
  • licenční politika umožňující průběžné začleňování dalších členů týmu,
  • transparentnost, auditovaný přístup, certifikace,
  • možnost integrace s jinými systémy,
  • podpora otevřených formátů,
  • podpora, záruka dalšího rozvoje systému.

 

Věříme, že dokument pomůže v základní orientaci zadavatelům ve výše uvedených oblastech a nasměruje je v přípravě výběru na vhodné řešení, které bude optimálně vyhovovat jejich individuálním potřebám a cílům.

Dokument je ke stažení zde.

 

 

 

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky