kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

DSS & CCI

Všichni spolupracující na přípravě a provádění stavby, ale i při jejím následném provozu, by měli být schopni mluvit stejným jazykem. A to v konceptu digitálního dvojčete stavby znamená, nejen si rozumět při osobní komunikaci, ale i při komunikaci digitální, tedy datové. Základním stavebními kameny takového “digitálního jazyka” je datový standard a klasifikační systém.

 

Datový standard staveb (DSS) je obecné zastřešení celé řady standardů pro různé specifické oblasti informací, které stavba v rámci svého celého životního cyklu potřebuje. Vybudování takového standardu a především jeho uvedení do každodenní praxe je úkol velmi dlouhodobý. První částí je nyní připravovaný Datový standard informačního modelu stavby pro pozemní stavby určený pro pilotní projekty.

 

 

Agentura ČAS se - společně s dalšími organizacemi z jiných zemí - rozhodla podílet na vzniku nového mezinárodního klasifikačního systému CCI určeného pro stavby. Je před námi zajímavá cesta spolupráce českého prostředí na vzájemném propojení doposud izolovaných oblastí na národní úrovni a to s významnou možností sdílet znalosti a zkušenosti s dalšími digitálně vyspělými zeměmi.

Všichni spolupracující na přípravě a provádění stavby, ale i při jejím následném provozu, by měli být schopni mluvit stejným jazykem. A to v konceptu digitálního dvojčete stavby znamená, nejen si rozumět při osobní komunikaci, ale i při komunikaci digitální, tedy datové. Základním stavebními kameny takového “digitálního jazyka” je datový standard a klasifikační systém.

 

Datový standard staveb (DSS) je obecné zastřešení celé řady standardů pro různé specifické oblasti informací, které stavba v rámci svého celého životního cyklu potřebuje. Vybudování takového standardu a především jeho uvedení do každodenní praxe je úkol velmi dlouhodobý. První částí je nyní připravovaný Datový standard informačního modelu stavby pro pozemní stavby určený pro pilotní projekty.

 

 

Agentura ČAS se - společně s dalšími organizacemi z jiných zemí - rozhodla podílet na vzniku nového mezinárodního klasifikačního systému CCI určeného pro stavby. Je před námi zajímavá cesta spolupráce českého prostředí na vzájemném propojení doposud izolovaných oblastí na národní úrovni a to s významnou možností sdílet znalosti a zkušenosti s dalšími digitálně vyspělými zeměmi.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky