kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Česko se podílí na vzniku mezinárodního klasifikačního systému

Česko patří k evropské špičce v digitalizaci stavebnictví. Podílí se na vzniku mezinárodního klasifikačního systému

 

Česko se stalo iniciátorem vzniku nového klasifikačního systému CCI na evropské úrovni. Společný klasifikační systém zajistí jednotné pojmenování všech prvků stavby, které bude srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Zjednodušeně řečeno, zásuvka bude vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači a programu otevře projektant, investor, správcovská firma nebo kdokoli další. Mezinárodní spolupráce navíc rozšíří jeho využívání i do dalších zemí (nejen) EU.

 

Praha 3. června 2020 – Sdílení dat ke stavbám v digitální podobě bude brzy jednodušší. Nejen u nás ale i ve velké části Evropy. Česko se společně s Estonskem a Dánskem stalo iniciátorem vzniku nového klasifikačního systému CCI. Společný klasifikační systém zajistí jednotné pojmenování všech prvků stavby, které bude srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Zjednodušeně řečeno, zásuvka bude vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači a programu otevře projektant, investor, správcovská firma nebo kdokoli další. Mezinárodní spolupráce navíc rozšíří jeho využívání i do dalších zemí (nejen) EU.

 

Termín povinného používání metody BIM ve všech nadlimitních veřejných stavebních zakázkách se blíží. Pro celý obor českého stavebnictví je to šance posunout se blíže k digitální budoucnosti. Důležitým pilířem při jejím vzniku je vytvoření klasifikačního systému zajišťující shodné pojmenování všech prvků stavby. Díky aktivitě odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci se Česko stalo společně s dalšími zeměmi spolutvůrcem nového mezinárodního klasifikačního systému CCI.

 

Příprava klasifikačního systému CCI je přímou stezkou k užívání  datového standardu stavebnictví. Ten umožní jednodušší sdílení digitálních stavebních dat. Dohoda o mezinárodní spolupráci na vzniku CCI z nás dělá jednu z čelních zemí na cestě ke Stavebnictví 4.0,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. „Nebudeme již jen pasivními uživateli nějakého systému, ale budeme se aktivně podílet na jeho vývoji, a tak zajistíme, že bude plně vyhovovat potřebám našich firem,“ doplňuje Nechyba

Dohoda o vzniku klasifikačního systému CCI bude podepsána v nejbližších dnech. Nemusíme tak licencovat cizí klasifikační systémy ani platit veškeré náklady související s vývojem vlastního. Naopak díky mezinárodní spolupráci a dohodě o poskytování tohoto klasifikačního systému bez dalších poplatků, může dojít k jeho rozšíření i do dalších zemí. V současné době probíhají jednání o přistoupení dalších zemí nejen EU. To usnadní do budoucna sdílení digitálních dat i napříč zeměmi. Pro české firmy z oboru stavebnictví se tak může otevřít prostor i na jiných trzích.

Hovořit jedním jazykem

 

Po plném nasazení metody BIM do praxe by už všechny budovy i další stavby měly existovat i v plně digitální podobě. Tak zvané digitální dvojče stavby, které tím vznikne, umožní mimo jiné prohlédnout si vzájemné interakce různých částí staveb, či si namodelovat možné interakce s okolím, například orientaci zdí a oken vzhledem ke slunečnímu svitu a tím i nutnost posílení topení či klimatizace v místnostech. Abychom dokázali využít naplno potenciálu, který Stavebnictví 4.0 nabízí, potřebujeme, aby všechny zainteresované subjekty mluvily stejným jazykem, přesněji aby stejné prvky označovaly stejně. Přitom každý pracuje s trochu jinými nástroji. Proto se často mnoho digitálních informací ztratí. Vyhnout se tomu můžeme zajištěním vzájemné čitelnosti dat napříč různými platformami. Základním stavebním pilířem takového systému pak musí být jednotné pojmenování, které bude srozumitelné napříč obory, nástroji, softwary a i časem. 

Mnoho architektů projektuje na počítači. Při návrhu stavby je pro ně naprosto běžné vybírat si z kategorií a prvků, které pak vloží do projektu. Když navrhují podlahu, vyberou kupříkladu z kategorie „Podlahová krytina“ nabídku laminátová parketa a vloží ji v rámci stavby do části nášlapná vrstva podlahy. Aby se k podobným informacím dostali i další účastníci ve stavebním procesu, počínaje investory, přes stavebníky až po správu nemovitostí, zkrátka všichni po celý životní cyklus stavby, je potřeba sjednotit pojmenování těchto kategorií a prvků. A právě proto potřebujeme jednotný klasifikační systém. Ten zajistí jednoznačnou identifikaci určitých částí stavby a staveb tak, aby se mohly různé pozice, organizace a agendy propojovat. Vždyť přece sdílí stejnou stavbu, musí rozpoznávat, rozlišovat a chápat stejné části stejně. Takže architekt při projektování vloží do objektu laminátovou podlahu a třeba za 20 let se zástupce firmy spravující již postavenou budovu bude moci přes kategorii podlahy dostat až k jednotlivým podlahovým krytinám a zjistit jejich využití v jednom nebo i více objektech.

 

Spoluautorství místo licence

 

V Evropě jsou nejpopulárnější dva hlavní klasifikační systémy – dánský CCS a z něj odvozený švédský systém CoClass. Právě ten se, v rešerši a výzkumu provedeném Českou agenturou pro standardizaci, konkrétně jejím odborem Koncepce BIM, ukázal jako nejvhodnější. S využíváním tohoto systému byly ale spojeny licenční poplatky a navíc možnosti jeho přizpůsobení českým podmínkám byly omezené. Díky zapojení odboru Koncepce BIM do mezinárodní spolupráce, včetně EU BIM Task Group, se ukázalo, že před podobným dilematem stojí také další země. Tak se zrodila Construction Classification International Collaboration (CCIC), Česko bylo jednou ze zakládajících zemí. Tato aktivita vzbuzuje velký zájem po celé Evropě a je tedy velký předpoklad, že v brzké době do organizace vstoupí celá řada dalších zemí. Úkolem CCIC je spolupracovat na vytvoření mezinárodního klasifikačního systému CCI.

 

Z pasivních uživatelů se tak Česko stává spolutvůrcem klasifikačního systému, který možná v budoucnu dovolí sdílet digitální stavební informace nejen mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu v rámci Česka, ale v rámci celé EU. Další vývoj už bude probíhat na úrovní mezinárodní spolupráce a my se na něm budeme moci aktivně podílet. Od počátku se všechny zakládající země dohodly, že základním principem připravované spolupráce bude otevření nově vznikajícího klasifikačního systému dalším zemím. Proto je CCI poskytován všem uživatelům bez omezení či nutnosti platit licenční či jiné poplatky.

Klasifikační systém je volně dostupný a bude průběžně aktualizován v českém i anglickém jazyce na portálu KoncepceBIM.cz.

 Kontakt pro média

Jaroslav Nechyba
ředitel odboru Koncepce BIM

Česká agentura pro standardizaci
Biskupský dvůr 1148/5 110 00 Praha 1
tel: +420 603 145 547
nechyba@agentura-cas.czwww.koncepcebim.cz

 

 

Související články

 

Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce
Jan Lodl  |  16.2.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát.
Jaroslav Nechyba  |  2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
Jaroslav Nechyba  |  1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
Jaroslav Nechyba  |  1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
Jaroslav Nechyba  |  10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
Tomáš Prokeš  |  28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
Jaroslav Nechyba  |  21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
Jaroslav Nechyba  |  2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy
Jaroslav Nechyba  |  14.11.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
Jaroslav Nechyba  |  23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Klasifikační systém – určen jen pro oceňování?
Jaroslav Nechyba  |  6.5.2019
Jak souvisí se současnými cenovými soustavami? Bude nahrazovat v současnosti používané OTSKP či TSKP? Nebojme se – žádná revoluce se nechystá.
Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí klasifikačního systému
Martina Kourková  |  23.4.2019
Děkujeme všem respondentům za účast v průzkumu a sdílíme s vámi jeho výsledky.
Klasifikační systém - cesta k efektivní práci s informacemi
Ing. Jiří Buneš
Jednotný klasifikační systém stavby zajistí sjednocení označení všech prvků všech prvků a částí stavby napříč rolemi, obory ...
Proč je důležité mít klasifikační systém CCI
Ing. Jiří Buneš
Klasifikační systém CCI umožní rozpoznávat, rozlišovat a chápat stejné věci stejně a stavět tak efektivněji.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky