kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Datový standard staveb

Datový standard informačního modelu staveb umožní sdílení a předávání digitálních informací mezi jednotlivými účastníky spolupracujících na přípravě, provádění a především správě staveb. A to nezávisle na druzích a poskytovatelích softwarových řešení.

 

Vybudování tohoto standardu, který bude v budoucnu provázán i na agendy státu v podobě digitálního stavebního řízení a digitálních technických map je klíčovou, ale i dlouhodobou a v podstatě nekonečnou prací. Agentura ČAS spolu s odborníky ze všech fází životního cyklu stavby organizuje jeho přípravu, testování a podporu pro jeho adaptaci do praxe.

V následující sekci naleznete všechny aktuální informace a odkazy pro první část DSS popisující negrafické informace informačního modelu stavby v první verzi, která je zaměřena na základní datové šablony vlastností určené pro použití v pozemních stavbách.

Datový standard informačního modelu staveb umožní sdílení a předávání digitálních informací mezi jednotlivými účastníky spolupracujících na přípravě, provádění a především správě staveb. A to nezávisle na druzích a poskytovatelích softwarových řešení.

 

Vybudování tohoto standardu, který bude v budoucnu provázán i na agendy státu v podobě digitálního stavebního řízení a digitálních technických map je klíčovou, ale i dlouhodobou a v podstatě nekonečnou prací. Agentura ČAS spolu s odborníky ze všech fází životního cyklu stavby organizuje jeho přípravu, testování a podporu pro jeho adaptaci do praxe.

V následující sekci naleznete všechny aktuální informace a odkazy pro první část DSS popisující negrafické informace informačního modelu stavby v první verzi, která je zaměřena na základní datové šablony vlastností určené pro použití v pozemních stavbách.

Zavedení BIM mandátu v ČR bude přínosem
Autodesk  |  7.10.2020  | CAD Club, Tech Data
Článek o realizaci Koncepce BIM z pohledu globálního producenta CAD/BIM systémů v České republice.
Návaznost na evropské normy a jejich rozvoj
Ing. Martin Černý  |  4.9.2020
Datový standard staveb (DSS) je důležitým nástrojem, který nastaví základní rámec pro rozsah informací, které by měly být v modelech staveb obsaženy.
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
Tomáš Prokeš  |  28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
Jaroslav Nechyba  |  3.6.2020
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
Jaroslav Nechyba  |  3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
Ing. Josef Žák, Ph.D.  |  12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky