kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Na správné cestě ke Stavebnictví 4.0. Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy

Praha 14. listopadu – Již 21. listopadu 2019 budou mít lidé z oboru stavebnictví a projektování staveb unikátní příležitost seznámit se na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech se zkušenostmi státu a veřejné správy při zavádění Koncepce BIM. Ta umožňuje vytvoření takzvaného digitálního dvojčete stavby. Její využití bude povinné od roku 2022 u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví. Summit Koncepce BIM je jediným setkáním u nás pořádaným společně zodpovědnými orgány státní správy, zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za účasti zástupců veřejné správy z dalších evropských zemí. Spolupořadatelem je i zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.

 

Ačkoli digitalizace v Česku nepostupuje vždy takovým tempem, jaké bychom očekávali, v oboru stavebnictví patříme naopak v rámci Evropy k leaderům. Od roku 2022 budou muset veřejní investoři u všech zakázek v objemu nad 150 milionů korun využívat metodu BIM. Ta vyžaduje vznik takzvaného digitálního dvojčete stavby, kdy zúčastněné strany mohou kdykoli pracovat s digitálním modelem vznikající nebo již realizované stavby. Seznámit se s propojenými dílčími vládními projekty digitalizace, ale i s praktickými zkušenostmi souvisejícími s digitalizací stavebnictví, budou mít účastníci Summitu Koncepce BIM. Summit pořádají společně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, 21. listopadu 2019 na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech. Kromě zástupců české státní správy a místních odborníků zde vystoupí také zástupci evropských veřejných institucí, kteří se podělí o své zkušenosti se zaváděním metody BIM a digitálních platforem do praxe.

 

„Česko patří k zemím, které se velmi aktivně podílejí na podpoře procesu digitalizace stavebnictví. A to i v evropském kontextu. Ten je klíčovým pro udržení konkurenceschopnosti a budoucího rozvoje tohoto oboru,“ říká Souheil Soubra, vedoucí EU BIM Task Group a pokračuje: „Summit Koncepce BIM je jednou z mála příležitostí seznámit se se zkušenostmi i praktickými postupy veřejných institucí zodpovědných za digitalizaci, jejichž součástí se v budoucnu musí stát i Stavebnictví 4.0. Metoda BIM je jedním ze základních kamenů na této cestě.

 

Stavebnictví na cestě do digitálního věku

 

Ekonomika se do digitálního věku posunuje velmi rychlým tempem. Digitalizace se bude týkat všech oborů i celé společnosti. A stavebnictví nesmí zůstat stranou. Summit Koncepce BIM tak není jen možností seznámit se s postupem příprav na povinné využívání metody BIM veřejnými investory u všech nadlimitních zakázek. Na jediném místě vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je zodpovědné mimo jiné za digitalizaci stavebního řízení a tvorbu digitálních technickým map, a také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. To má na starosti implementaci metody BIM do praxe. Pro odbornou spolupráci proto iniciovalo založení odboru Koncepce BIM při České agentuře pro standardizaci. Skutečně praktickému pohledu státní správy a veřejných institucí bude věnován první blok konference nazvaný Digitální Česko – vládní aktivity pro rozvoj digitalizace v oblasti stavebnictví. Kromě Vladimíra Dzurilly v něm vystoupí především ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, a dále ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, Mgr. Lukasz Kryński, náměstek ministryně pro místní rozvoj ČR a také Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

Digitalizace je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci nejen napříč obory, ale také napříč veřejnou správou. Na zavádění BIM do stavební praxe se ukazuje, že tato spolupráce nejenže může fungovat, ale také to, že přináší skutečně hmatatelné výsledky posunující celý obor kupředu,“ říká Vladimír Dzurilla, zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci. „Propojení digitálních agend státu se soukromými subjekty je jedním z klíčových faktorů pro úspěch na trhu v digitálním věku. Summit Koncepce BIM ukazuje cestu nejen stavebnictví, ale i dalším oborům,“ dodává Dzurilla.

 

Jiné stavebnictví, než jak jej známe

 

Stejně jako snad všechny ostatní obory v Česku se i stavebnictví potýká s nedostatkem zaměstnanců. Nejde přitom jen o nekvalifikované pracovníky na stavbách. Už dnes stavebním firmám chybějí kvalifikovaní zaměstnanci – projektanti, inženýři i další profese zodpovědné za přípravu staveb. Právě tento nedostatek způsobuje i omezení kapacity stavebních firem, čímž se částečně podílí i na pomalém tempu realizace staveb u nás. Fakt, že Česko v digitalizaci stavebnictví patří k evropské špičce, může tuto situaci změnit.

 

Zájem o práci v oboru stavebnictví není mezi mladými lidmi v Česku zatím nijak velký. To brání rozvoji celého oboru. Posun ke Stavebnictví 4.0 a digitalizace oboru by tento pohled mohly změnit,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Zavádění BIM do praxe je obrovskou příležitostí pro firmy z oboru stavebnictví oslovit i mladé absolventy vysokých škol a zaujmout ty, kteří již digitalizací žijí.

 

Summit Koncepce BIM je příležitost seznámit se se zkušenostmi státní správy a veřejných orgánů nejen u nás, ale také v Evropě. Ve druhém bloku nazvaném BIM a veřejné zadávání v Evropě vystoupí kromě Souheila Soubry, předsedy EU BIM Task Group, také ředitel digitálních konstrukcí estonského ministerstva informatiky Jaan Saar, Jan Tulke, ředitel Plan-Build 4.0, společnosti pro digitalizaci plánování, výstavby a provozu a Benno Koehorst, senior poradce výkonné agentury nizozemského ministerstva pro infrastrukturu a vodní hospodářství Rijkswaterstaat.

 

Program doplňuje blok garantovaný Českou agenturou pro standardizaci nazvaný Koncepce BIM v ČR – plán pro druhou polovinu a panelová diskuse za účasti nejdůležitějších odborných organizací podílejících se na zavádění BIM u nás. „Summit Koncepce BIM je potvrzením, že přípravy na zavedení BIM v Česku jdou správným směrem a mají jasnou podporu vlády České republiky a státní správy jako celku,“ říká Nechyba a uzavírá: „Je to jedna z mála příležitostí i v evropském měřítku, kdy se mají možnost účastníci seznámit s postupem veřejné správy a konkrétními zkušenostmi našeho státu i evropských partnerů na cestě ke Stavebnictví 4.0.“

 

Podrobné informace o konferenci najdete zde. Pokud budete mít zájem o akreditaci, kontaktujte nás na adrese bim@agentura-cas.cz.

 

Kontakt pro média

Jaroslav Nechyba
ředitel odboru Koncepce BIM

Česká agentura pro standardizaci
nechyba@agentura-cas.cz↔www.koncepcebim.cz

 

Související články

 

Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby. Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury podepsali dohodu o spolupráci při zavedení a správě datového standardu staveb
Jan Lodl  |  8.3.2023
Agentura ČAS a SFDI se dohodli na další spolupráci při tvorbě a rozvoji datotového standardu staveb (DSS). DSS-DI bude dostupný ve stejné databázi.
Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM i ve veřejné správě
Jan Lodl  |  15.11.2022
Program bude rozdělen do tří bloků: BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, BIM pro lepší pracovní den a BIM v praxi veřejného zadavatele.
Karlovarský integrovaný záchranný systém získá nové sídlo. BIM pomůže k lepší organizaci stavby, odstranění kolizí a efektivnější správě budovy
Jan Lodl  |  26.10.2022
Projekt stavby nového sídla složek Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech využívá metodu BIM již od prvních záměrů v roce 2018.
Česká agentura pro standardizaci předala již po dvacáté ocenění Vladimíra Lista za technickou normalizaci
Jan Lodl  |  19.10.2022
Na slavnostním setkání konaném 13. října 2022 v Kaiserštejnském paláci byly letošním laureátům předány Cena a Čestná uznání Vladimíra Lista.
Výuka metody BIM na středních stavebních školách startuje naplno
Jan Lodl  |  26.8.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Již od začátku letošního roku musí střední školy stavebního zaměření začít s výukou metody BIM. Všichni absolventi od roku 2026 ji tak budou znát.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
Robotizace stavebnictví v praxi
Jan Lodl  |  26.5.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Pro frézování asfaltové vrstvy v ulici 9. května v Třebíči bude využit automatický stroj řízený daty z Digitálního modelu stavby (DiMS)
Máte ve čtvrtek prázdný kalendář? Přihlaste se na Summit Koncepce BIM 2022
Jan Lodl  |  18.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Už ve čtvrtek 24. února 2022 proběhne jedinečné mezinárodní setkání Summit Koncepce BIM 2022.
Vystoupení renomovaných evropských hostů dostupné každému
Jan Lodl  |  9.2.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM dostal on-line podobu. Bude ale vysílán živě a účastníci tak nepřijdou o možnost pokládat prezentujícím dotazy.
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Další ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční 24. února 2022
Jan Lodl  |  13.12.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Již druhý ročník setkání Summit Koncepce BIM proběhne 24. února 2022 on-line z konferenčního sálu v PVA EXPO PRAHA.
Robotizace stavebnictví. Robot Hilti Jaibot ukazuje cestu ke Stavebnictví 4.0
Jan Lodl  |  19.10.2021
Robot Hilti Jaibot zvládne práci několika lidí na mnoho dní sám a jen za tři dny. Zvládne totiž až 600 otvorů pro kotevní systémy za den.
Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti
Jan Lodl  |  30.9.2021
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů.
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce
Jan Lodl  |  16.2.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Odborné
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát
2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky