kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Datový standard staveb je připravován Českou agenturou pro standardizaci v rámci spolupráce na plnění opatření vládou schválené Koncepce zavádění metody BIM v České republice.

 

Úvodní „verze 0“ Datového standardu staveb (DSS) bude obsahovat datové šablony vlastností informačních modelů staveb pokrývající architektonicko-stavební část, TZB část a prostory stavby. Verze bude publikována pro 14 základních užití, ze kterých budou moci veřejní zadavatelé z pilotních projektů vybírat svoje požadavky na popisné informace informačního modelu stavby. A to vše pro milník životního cyklu stavby odpovídající současnému stupni projektové dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby).

 

Aktuálně probíhají recenzní řízení s odbornou veřejností jak na dokumentu Architektury DSS, tak základní verze obsahu DSS pro pozemní stavby k ověřování na pilotních projektech. Uveřejnění této „verze 0“ DSS pro DPS je plánováno na červenec 2020. Věříme, že i přes významné překážky, které v období karantény do intenzivní fáze přípravy samozřejmě zasáhly, se nám plánovaný termín podaří dodržet.   

Zároveň jsou připravovány příklady informačních modelů staveb s použitím DSS tak, aby se ukázalo jeho reálné použití. První již zveřejněný model je „Hotel Fík“, který vznikl na základě potřeb poskytovatelů CAD systémů. Úmyslně byl zvolen co nejtriviálnější model, aby se jednoduše demonstroval princip DSS a využití datového formátu pro přenos datových šablon. A bouda Maxipsa Fíka je svěžím odlehčením, nemyslíte?

 

Další připravovaný příklad je malý bytový dům (8 bytů), který bude ukazovat již reálnou komplexitu využití DSS. Tento model je již připraven a DSS do něj bude následně aplikován ve verzi, která bude po recenzi uvolněna pro pilotní projekty. Příklad bude zde k dispozici, jak k přímému prohlížení, tak ke stažení, a to včetně požadavků na DSS.

 

Pro DSS „verze 0“ plánujeme zde na portále kompletní a detailní informace a zveřejnění nejen doprovodných dokumentů, tak především obsah DSS.

Související články

 

Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru
Jan Lodl  |  10.10.2022
Datový standard staveb (DSS) bude hrát důležitou roli také při digitalizace stavebního řízení. Právě pro něj jeho určena nově vydaná část
DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
25.7.2022
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace
Jan Lodl  |  4.7.2022
Za poslední rok se podařilo vydat DSS pro DUR, DSP a DPS jak pro část architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, tak pro zařízení a rozvody TZB.
Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS
Jan Lodl  |  16.3.2022
Společný digitální jazyk pro české stavby získává další kontury. Technická komise schválila první část DSS dokumentace provedení stavby (DPS).
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Spuštěn datový standard staveb a klasifikační systém
3.6.2020
DSS spolu s CCI je jedním ze stěžejních standardů podporujících sdílení a přenos informací mezi účastníky v rámci celého životního cyklu stavby.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Podmínky