kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Spuštěna podpora Datového standardu staveb a klasifikačního systému

S počátkem června spouštíme jednu z klíčových sekcí portálu publikující klasifikační systém CCI a úvodní část podpory Datového standardu staveb (DSS). Oba výstupy jsou velmi důležité pro postupnou standardizaci informačních modelů staveb. Jejich rozvoj a správa bude, spolu s adaptací do praxe, dlouhodobým procesem digitalizace přípravy, provádění a především správy staveb. Sekce je rozdělena do dvou částí, které se specificky věnují jednotlivým standardům.

 

Klasifikační systém CCI
Část věnovaná klasifikačnímu systému CCI startuje se svou online podobou, která umožňuje jak průběžné, přímé procházení stromovou strukturou jednotlivých klasifikačních tabulek, tak textové vyhledávání v celé klasifikaci.
A to v českém i anglickém jazyce - u obou doplněno o příklady. K dispozici je pro potřeby implementace do různých softwarových řešení či jiné užití ke stažení i XLS sešit obsahující kompletní klasifikační systém. Celou část doprovází články popisující kontext mezinárodní spolupráce i užitečnost využívání klasifikačního systému v této digitální podobě.

Datový standard staveb
Část věnovaná DSS startuje zveřejněním formátu a jeho podpory pro přenos datových šablon z databáze DSS. Zveřejnění formátu je doplněno prezentací signatářů "Memoranda o spolupráci a podpoře agentury ČAS a poskytovatelů CAD systémů„, kteří se s námi na odlaďování formátu podíleli a především ho ve svých řešeních začínají podporovat. Je to technická avšak velmi důležitá součást postupné aplikace DSS do praxe. 

 

Věříme, že v brzké době přinese projektantům a architektům významnou úsporu času a práce při plnění požadavků na informace v rámci zpracování informačních modelů staveb.

 

Architektura a obsah DSS pro pilotní projekty pozemních staveb je aktuálně v intenzivním recenzním procesu a předpokládáme, že zde budou zveřejněny v červenci letošního roku.

 

 

Související články

 

Datový standard staveb se rozšiřuje o umístění stavby do geoprostoru
Jan Lodl  |  10.10.2022
Datový standard staveb (DSS) bude hrát důležitou roli také při digitalizace stavebního řízení. Právě pro něj jeho určena nově vydaná část
DSS: zápisy unikátní identifikace pomocí GUID
25.7.2022
Unikátní GUID (Global Unigue IDentifier) je cestou, jak se od přepisování posunout ke strojovému zpracování záznamu. Identifikuje totiž záznamy v DSS.
DSS: vydány už tři stupně projektové dokumentace
Jan Lodl  |  4.7.2022
Za poslední rok se podařilo vydat DSS pro DUR, DSP a DPS jak pro část architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, tak pro zařízení a rozvody TZB.
Výkresová dokumentace z DiMS a mnohem více. Vydána další část DSS
Jan Lodl  |  16.3.2022
Společný digitální jazyk pro české stavby získává další kontury. Technická komise schválila první část DSS dokumentace provedení stavby (DPS).
Práva k datovému standardu SNIM získává Agentura ČAS
Jan Lodl  |  20.12.2021
Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem czBIM a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Schön: Hledáme společnou řeč. Pro stavebnictví i mezi sebou
Jan Lodl  |  17.5.2021
Díky datovému standardu staveb mohou všechny stavební profese mluvit stejnou řečí. Musíme se ale shodnout, jak bude vypadat.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Zveřejnění formátu pro přenos datových šablon DSS
Ing. Martin Černý  |  3.6.2020  | Odborné
Technické řešení, které umožní po implementaci softwarovými poskytovateli významně snížit pracnost a zvýšit kvalitu informačních modelů staveb.
Příprava a správa datového standardu staveb
3.6.2020  | Odborné
Aktuální stav příprav úvodní verze DSS pro pilotní projekty pozemních staveb.
Datová interoperabilita DDSS prostřednictvím IFC
Ing. Martin Černý  |  3.5.2019  | Odborné
Informace o dalším postupu uvnitř článku.
Publikujeme další finální výstup pracovní skupiny 03
Martina Kourková  |  2.5.2019
Děkujeme pracovní skupině a především všem interním i externím recenzentům, kteří nabídli své praktické zkušenosti a znalosti.
Stanovisko k vyhlášení IFC formátu
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Publikujeme Stanovisko k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky.
Použití BIM (BIM uses) – základní mapa datového standardu - kontrola článku
12.10.2018
Mapa je základním dokumentem pro každého, kdo hledá cestu. Pro datový standard je takovou mapou použití BIM. Základ máme navržen, a co bude dál?

Kontaktní formulář

 

Podmínky