kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Program pilotních projektů - ověřování metodik a standardů

České stavebnictví se připravuje na změnu, která má potenciál významně změnit způsob jakým lidé přemýšlejí o návrhování, provádění  i provozování staveb. Zavádění Koncepce BIM se dostává do fáze partnerského Programu pilotních projektů, tedy realizace pilotních projektů a ověřování metodik a standardů u konkrétních pilotních projektů a jejich případná korekce dle zpětné vazby. A k tomu přesně pilotní projekty slouží – ověřit proveditelnost, doladit znění a sdílet příklady dobré praxe, stejně jako lekce k ponaučení.

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu se tak 18.6. na jednom místě setkali zástupci pilotních projektů z řad 13 veřejných zadavatelů. Workshop zahájil Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na workshopu byly prezentovány role Agentury ČASu pilotních projektů v podobě podpory, monitoringu a sdílení zkušeností (publicita). Pro všechny tři části byly představeny konkrétní Formy spolupráce, včetně důsledně společně sbírané zpětné vazby. Také byly prezentovány oblasti metodik, aktuální stav příprav uložení povinnosti využívat metodu BIM a vzájemné krátké představení pilotních projektů. Současně obdrželi zástupci pilotních projektů podpůrné materiály a dokumenty.

Workshop ovládla příjemná a inspirativní atmosféra, měli jsme příležitost k mnoha vzájemným diskusím. V Agentuře ČAS si velmi vážíme důvěry a aktivity organizací a jejich zástupců pilotních projektů. Průběžně budeme rádi sdílet zkušenosti s jejich projekty na portálu Koncepce BIM.

Na workshopu byla také představena iniciativa vytvoření tzv. EXPERTNÍ SKUPINY VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ. Cílem skupiny je diskutovat a formulovat společné pohledy, priority
a požadavky veřejných zadavatelů na jednotlivé oblasti metody BIM (smlouvy, zadávání veřejných zakázek, datový standard, klasifikace, společné datové prostředí apod.).

Děkujeme všem zástupcům pilotních projektů za dosavadní spolupráci, těšíme se co přinese společná praxe a na další společné setkání v září.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky