kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace
odpočet začal... zbývá hodin

Startujeme pilotní projekty - ověřování metodik a standardů

České stavebnictví se připravuje na změnu, která má potenciál významně změnit způsob jakým lidé přemýšlejí o návrhování, provádění  i provozování staveb. Zavádění Koncepce BIM se dostává do fáze startu pilotních projektů, tedy realizace pilotních projektů a ověřování metodik a standardů u konkrétních pilotních projektů a jejich případná korekce dle zpětné vazby. A k tomu přesně pilotní projekty slouží – ověřit proveditelnost, doladit znění a sdílet příklady dobré praxe, stejně jako lekce k ponaučení.

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu se tak 18.6. na jednom místě setkali zástupci pilotních projektů z řad 13 veřejných zadavatelů. Workshop zahájil Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na workshopu byly prezentovány role Agentury ČASu pilotních projektů v podobě podpory, monitoringu a sdílení zkušeností (publicita). Pro všechny tři části byly představeny konkrétní Formy spolupráce, včetně důsledně společně sbírané zpětné vazby. Také byly prezentovány oblasti metodik, aktuální stav příprav uložení povinnosti využívat metodu BIM a vzájemné krátké představení pilotních projektů. Současně obdrželi zástupci pilotních projektů podpůrné materiály a dokumenty.

Workshop ovládla příjemná a inspirativní atmosféra, měli jsme příležitost k mnoha vzájemným diskusím. V Agentuře ČAS si velmi vážíme důvěry a aktivity organizací a jejich zástupců pilotních projektů. Průběžně budeme rádi sdílet zkušenosti s jejich projekty na portálu Koncepce BIM.

Na workshopu byla také představena iniciativa vytvoření tzv. EXPERTNÍ SKUPINY VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ. Cílem skupiny je diskutovat a formulovat společné pohledy, priority
a požadavky veřejných zadavatelů na jednotlivé oblasti metody BIM (smlouvy, zadávání veřejných zakázek, datový standard, klasifikace, společné datové prostředí apod.).

Děkujeme všem zástupcům pilotních projektů za dosavadní spolupráci, těšíme se co přinese společná praxe a na další společné setkání v září.

 

 

 

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky