kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Vydána druhá metodika k tématu change managementu, která detailněji popisuje aspekty změny při digitalizaci procesů organizace, což je klíčová část zavedení metody BIM v organizaci.

 

Téma řízení změny (change managementu) je již ve vládou schválené Koncepci BIM (kapitola 5.12) zmiňováno jako jedno z významných činností, které musí organizace vhodně zvládnout, chce-li docílit očekávaných zlepšení a přínosů, které metoda BIM může přinést. Tuto skutečnost si průběžně potvrzujeme i v praxi při podpoře a komunikaci s veřejnými zadavateli, kteří jsou součástí Programu pilotních projektů a mají již své reálné zkušenosti.

 

Nově vydaná metodika „Metodika zavedení BIM s ohledem na řízení změn při digitální transformaci – Digital Change Management“ navazuje na první metodiku „Obecná metodika pro řízení změn – Change management“, která byla vydána již v roce 2019 a dále ji rozpracovává pro změnu s cílem digitalizovat organizaci.

Dokument popisuje v úvodu základy digitální organizace, gramotnosti a transformačního procesu směřujícího k vytčenému cíli. V dalších kapitolách se metodika zabývá především postupy a aspekty práce s týmy, jak spoluprací v rámci týmu, tak i mezi více týmy, často ve vzdáleném výkonu práce. Právě komplexnost metody BIM vyžaduje nutně určitou strategii, jak umět vhodně a uměřeně postupovat a pracovat průřezově s celou organizací, a nikoliv jen ostrovně s jedním týmem.

 

Věříme, že shrnutí známých pravidel a principů pro řízení změny spojené s digitalizací organizace Vám bude zajímavým zdrojem inspirace a znalostí pro přípravu strategie zavedení metody BIM do Vaší organizace, která musí respektovat specifika organizace, výchozí stav, rozsah a především tempo změny.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky