kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Vydána druhá metodika k tématu change managementu, která detailněji popisuje aspekty změny při digitalizaci procesů organizace, což je klíčová část zavedení metody BIM v organizaci.

 

Téma řízení změny (change managementu) je již ve vládou schválené Koncepci BIM (kapitola 5.12) zmiňováno jako jedno z významných činností, které musí organizace vhodně zvládnout, chce-li docílit očekávaných zlepšení a přínosů, které metoda BIM může přinést. Tuto skutečnost si průběžně potvrzujeme i v praxi při podpoře a komunikaci s veřejnými zadavateli, kteří jsou součástí Programu pilotních projektů a mají již své reálné zkušenosti.

 

Nově vydaná metodika „Metodika zavedení BIM s ohledem na řízení změn při digitální transformaci – Digital Change Management“ navazuje na první metodiku „Obecná metodika pro řízení změn – Change management“, která byla vydána již v roce 2019 a dále ji rozpracovává pro změnu s cílem digitalizovat organizaci.

Dokument popisuje v úvodu základy digitální organizace, gramotnosti a transformačního procesu směřujícího k vytčenému cíli. V dalších kapitolách se metodika zabývá především postupy a aspekty práce s týmy, jak spoluprací v rámci týmu, tak i mezi více týmy, často ve vzdáleném výkonu práce. Právě komplexnost metody BIM vyžaduje nutně určitou strategii, jak umět vhodně a uměřeně postupovat a pracovat průřezově s celou organizací, a nikoliv jen ostrovně s jedním týmem.

 

Věříme, že shrnutí známých pravidel a principů pro řízení změny spojené s digitalizací organizace Vám bude zajímavým zdrojem inspirace a znalostí pro přípravu strategie zavedení metody BIM do Vaší organizace, která musí respektovat specifika organizace, výchozí stav, rozsah a především tempo změny.

Související články

 

10 důvodů proč se zapojit do Programu pilotních projektů BIM
Jan Lodl  |  19.9.2022
Digitalizace je realitou dneška, stejně jako metoda BIM. Využít všechny výhody, které digitalizace přináší lze jen v případě, že se na ni připravíte.
Workshop Asociace pro veřejné zakázky pomohl vytvořit Akční plán zadavatele
Jaroslav Nechyba  |  16.7.2022
Věcná diskuse a debata nakonec směřující ke shodě. Skvěle připravený workshop AVZ dokázal, že i v debatách o metodě BIM lze najít společnou řeč.
Jak začít s BIM? Přehledný leták vás provede krok za krokem
Jan Lodl  |  14.7.2022
Metoda BIM znamená změnu dosavadního způsobu práce. Proto je potřeba ji nejprve zavést do organizace. Pomůže s tím nový leták „Jak začít s BIM“.
Vyplatí se použít BIM? Spočítejte si to
Jan Lodl  |  1.9.2021
Vydání české verze Analýzy nákladů a přínosů metody BIM odpovídá na řadu otázek. Zejména na tu, jestli se na tom kterém projektu BIM vyplatí.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
První metodika k tématu Change managementu - řízení změny
Ing. Zdeněk Lustig  |  24.1.2020
Change management je velmi podceňovaná, ale klíčová činnost na cestě k digitalizaci.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky