kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Bc. Vít Beneš

Česká agentura pro standardizaci, člen PS01, referent odbor Koncepce BIM
Linkedin profil

Jsem absolventem Střední průmyslové školy stavební v Kadani, obor pozemní stavitelství. Investiční výstavbou se zabývám bezmála 30 let. Z počátku přímo ve výrobě: od stavebního dělníka, přes mistra až po stavbyvedoucího, nebo TDI. Posléze v přípravě při zajišťování inženýrské činnosti. Následně pak v sektoru investorském a to v celém životním cyklu staveb: od zadání dle provozních potřeb, přes navazující činnosti (koordinace projekčních a inženýrských prací, výběr zhotovitele apod.) až po uvedení do provozu a zavedení do majetku. Po dobu několika let jsem působil i ve správě majetku.

Jako původní profesí „stavař“ jsem se vždy zabýval i správou a pořádáním informací. Z počátku profesně bližšího technického charakteru, nicméně postupem času i charakteru obchodního, a také z veřejnosprávní oblasti. Podílel jsem se na zavádění Dokument management systému (DMS) do organizace zaměstnavatele, prováděl jsem digitalizací a sdílení informací na pracovištích, zavádění spisové služby apod. Zájem o pořádání informací mne vedl ke studiu Informačních studií na Univerzitě Karlově, kde jsem v roce 2019 graduoval.

Kontaktní formulář

 

Podmínky