kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Ing. Michal Hanák

Gevatan s.r.o., Cost management & BIM consultant
Linkedin profil
Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.

Jsem stavební ekonom se specializací na ceny, rozpočty a kalkulace ve stavebnictví. Zaměřuji se na poradenství v oblasti soupisů prací, zadávání a fakturace veřejných zakázek na stavební práce (řešení změn během výstavby, víceprací, vícenákladů atd.). Mými klienty jsou jak investoři (města, obce, sektoroví investoři), tak i zhotovitelé nebo projektanti staveb. Všem skupinám se snažím pomoci při dohodách a vypořádání jejich vzájemných závazků a pohledávek. Od roku 2005 figuruji jako konzultant pro oblast cen a rozpočtů při vývoji řešení a zavádění problematiky BIM v ČR (nejprve jako ředitel Cenové soustavy ÚRS, nyní v rámci vlastní praxe).

 

Pracuji také jako lektor a soudní znalec pro obory ekonomika a stavebnictví se specializací rozpočty, kalkulace, uplatňování a tvorba cen ve stavebnictví.

Zkušenosti s BIM: Od roku 2005 do roku 2018 jsem byl u všech pokusů o propojení CAD systémů, BIM software a souvisejících knihoven s Cenovou soustavou ÚRS (např. ve spolupráci se společnostmi SlimBIM, DEK, CAD Studio, DI5 Architekti, Helika, Autodesk, Nemetchek, Tecnico, SWC Intech nebo odbornými organizacemi jako Cz.BIM nebo ICIS a řadou dalších). Od roku 2019 jsem členem pracovní skupiny PS 04 Koncepce BIM při ČAS.

 

Přání pro rok 2022: Aby digitalizace (nejen stavebnictví) již definitivně nebyla jen na papíře.

Kontaktní formulář

 

Podmínky