kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Podpůrné dokumenty pilotních projektů

Podpůrné dokumenty, to znamená metodiky, smluvní vzory, vzory zadávacích dokumentací, datový standard a podobně jsou členěny do tzv. Oblastí využití.  

 

INTERNÍ ORGANIZACE ZADAVATELE

 

Metodiky nabízí především přehled postupů projektového řízení pro možnost standardizace postupů a dokumentů v rámci digitalizace stavebnictví, jako součásti digitální, resp. informační společnosti. Výstavbový proces je v této oblasti metodik a doporučení chápan jako prostor spolupráce. Dokumenty pak mají nabídnout buď inspiraci, nebo být informačním zdrojem pro implementaci jak projektového řízení, tak metody BIM do procesů organizací. Neoddělitelně sem patří i metodiky pokrývající řízení změn, neboť právě promyšleně řízený proces postupné digitalizace organizace je klíčem k očekávaným přínosům. Klikněte na metodiky v boxu níže. 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

 

Tato oblast si klade za cíl být metodickou podporou pro zadávání veřejných zakázek, a to za pomoci hodnocení ekonomické výhodnosti, společenské odpovědnosti, ale zejména hodnocení kvality budoucího dodavatele, a tedy jinak než pouze podle nabídkové ceny. Dále pak předkládá praktické vzory pro využití při zadávání standardních veřejných zakázek a rovněž doporučení pro zapracování požadavků na informační model, resp. metodu BIM do zadávací a smluvní dokumentace. Klikněte na metodiky v boxu níže.

 

SMLUVNÍ OBLAST

 

Metodiky jsou určeny k základní orientaci v problematice formálních a obsahových náležitostí smluv na realizaci výstavbových projektů a zajištění souvisejících služeb. Podmínkou pro úspěšnou realizaci takového projektu je pomocí standardizace smluvních ujednání vyjasnit a nastavit práva a povinnosti všech jeho účastníků. Klikněte na metodiky v boxu níže.

 

DATOVÝ STANDARD

 

Datový standard je jeden z klíčových atributů digitalizace stavebnictví, tedy oblasti práce s digitálními informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace. Cílem je vybudovat společný digitální jazyk pro sdílení a přenášení informací mezi jednotlivými rolemi a agendami celého životního cyklu stavby. Budování tohoto standardu bude dlouholetá činnost, která však bude mít velmi pozitivní dopady do všech agend a činností souvisejících se stavbami. Úvodní část Datového standardu staveb (DSS) bude popisovat požadavky na informace pro přípravu a správu digitálních modelů staveb včetně klasifikačního systému. Klikněte na metodiky v boxu níže.

 

Odkaz na Kompletní dokument Katalog metodik a leták 7 kroků jak úspěšně začít s BIM.

 

 

               

Podpůrné dokumenty, to znamená metodiky, smluvní vzory, vzory zadávacích dokumentací, datový standard a podobně jsou členěny do tzv. Oblastí využití.  

 

INTERNÍ ORGANIZACE ZADAVATELE

 

Metodiky nabízí především přehled postupů projektového řízení pro možnost standardizace postupů a dokumentů v rámci digitalizace stavebnictví, jako součásti digitální, resp. informační společnosti. Výstavbový proces je v této oblasti metodik a doporučení chápan jako prostor spolupráce. Dokumenty pak mají nabídnout buď inspiraci, nebo být informačním zdrojem pro implementaci jak projektového řízení, tak metody BIM do procesů organizací. Neoddělitelně sem patří i metodiky pokrývající řízení změn, neboť právě promyšleně řízený proces postupné digitalizace organizace je klíčem k očekávaným přínosům. Klikněte na metodiky v boxu níže. 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

 

Tato oblast si klade za cíl být metodickou podporou pro zadávání veřejných zakázek, a to za pomoci hodnocení ekonomické výhodnosti, společenské odpovědnosti, ale zejména hodnocení kvality budoucího dodavatele, a tedy jinak než pouze podle nabídkové ceny. Dále pak předkládá praktické vzory pro využití při zadávání standardních veřejných zakázek a rovněž doporučení pro zapracování požadavků na informační model, resp. metodu BIM do zadávací a smluvní dokumentace. Klikněte na metodiky v boxu níže.

 

SMLUVNÍ OBLAST

 

Metodiky jsou určeny k základní orientaci v problematice formálních a obsahových náležitostí smluv na realizaci výstavbových projektů a zajištění souvisejících služeb. Podmínkou pro úspěšnou realizaci takového projektu je pomocí standardizace smluvních ujednání vyjasnit a nastavit práva a povinnosti všech jeho účastníků. Klikněte na metodiky v boxu níže.

 

DATOVÝ STANDARD

 

Datový standard je jeden z klíčových atributů digitalizace stavebnictví, tedy oblasti práce s digitálními informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace. Cílem je vybudovat společný digitální jazyk pro sdílení a přenášení informací mezi jednotlivými rolemi a agendami celého životního cyklu stavby. Budování tohoto standardu bude dlouholetá činnost, která však bude mít velmi pozitivní dopady do všech agend a činností souvisejících se stavbami. Úvodní část Datového standardu staveb (DSS) bude popisovat požadavky na informace pro přípravu a správu digitálních modelů staveb včetně klasifikačního systému. Klikněte na metodiky v boxu níže.

 

Odkaz na Kompletní dokument Katalog metodik a leták 7 kroků jak úspěšně začít s BIM.

 

 

               

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky